Naučili ste sa včera niečo zaujímavé, alebo ste niečo zaujímavé robili?

To, že kedysi ľudia žili šťastnejšie životy nie je len dohad, ale skutočný fakt. Hovorí o tom vedecká štúdia, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 154-tisíc respondentov z celkom 146 krajín sveta. Minulý rok bol pre ľudí najnegatívnejším za posledné desaťročie. Odpovedzte si teraz na otázku „Naučili ste sa včera niečo zaujímavé alebo ste niečo zaujímavé robili?“. Ak áno, ste na tom lepšie ako väčšina sveta. 

Americká výskumná spoločnosť Gallup pravidelne pracuje na Správe o svetových emóciách. Štúdia je zrkadlom spoločnosti, sveta a života modernej doby. Výskum prebieha formou rozhovoru a zisťuje pozitívne i negatívne pocity a zážitky účastníkov výskumu v reálnom čase. Každá krajina tak získava tzv. index pozitívnych skúseností a index negatívnych skúseností (Positive Experience Index, Negative Experience Index) na základe ktorého, je možné zostaviť rebríček najšťastnejších a najmenej šťastných krajín sveta.

Príklady otázok, ktoré boli obsahom štúdie:

  • Usmievali, alebo smiali ste sa včera veľa?
  • Naučili ste sa včera niečo zaujímavé, alebo ste niečo zaujímavé robili?
  • Správali sa k vám včera ľudia s rešpektom?
  • Pociťovali ste včera vo väčšej miere fyzickú bolesť?
  • Pociťovali ste včera vo väčšej miere znepokojenie?
  • Pociťovali ste včera vo väčšej miere strach?
  • Pociťovali ste včera vo väčšej miere stres?

Z výsledkov rozhovorov, s viac ako 156-tisíc ľuďmi, zostavili výskumníci rebríček najšťastnejších a najmenej šťastných krajín. Na škále indexu pozitívnych skúseností od 0 do 100 mala najšťastnejšia krajina skóre 85 bodov, kým najmenej šťastná len 48. Index pozitívnych skúseností sa pritom drží na pomerne rovnakej úrovni už niekoľko rokov. Tých negatívnych však čoraz viac pribúda. Rok 2017 bol v ukazovateli indexu negatívnych skúseností za poslednú dekádu, rekordným.

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Najšťastnejšie krajiny sveta

Výsledky Správy o svetových emóciách neboli ani tento rok žiadnym prekvapením. V zozname najšťastnejších krajín opäť dominovala Latinská Amerika, kde, ako sa zdá, vedú ľudia veľmi pozitívne životy. V zozname TOP 12 krajiny strednej a južnej Ameriky absolútne dominujú. Najšťastnejšie krajiny sveta dopĺňajú dva ázijské štáty, jeden z Európy a jeden zo Severnej Ameriky.

12. Uzbekistan – 81 bodov

11. Panama – 81 bodov

10. Indonézia – 81 bodov

9. Island – 81 bodov

8. Honduras – 81 bodov

7. Ekvádor – 81 bodov

6. Kostarika – 81 bodov

5. Kanada – 81 bodov

4. Guatemala – 82 bodov

3. Salvádor – 82 bodov

2. Kolumbia – 82 bodov

1. Paraguaj – 85 bodov

Foto: 2018 Global Emotions/GALLUP

Najmenej šťastné krajiny sveta

Medzi najmenej šťastné krajiny sveta, teda krajiny s najvyšším indexom negatívnych skúseností, patria najmä vojnové zóny a krajiny s hlbokými sociálnymi a ekonomickými problémami. Po mnohých rokoch má svet „novú“ najmenej šťastnú krajinu. Irak totiž vystriedala Stredoafrická republika, v ktorej od roku 2012 prebieha občianska vojna. Konflikt v Stredoafrickej republike je krvavou vojnou niekoľkých militantných skupín rebelov. V chaose a strachu krajinu dodnes opustila takmer pätina obyvateľstva krajiny. Koľko mŕtvych po sebe doposiaľ občianska vojna zanechala, nikto netuší.

12. Uganda – 44 bodov

11. Madagaskar – 44 bodov

10. Libéria – 44 bodov

9. Palestína – 45 bodov

8. Niger – 45 bodov

7. Irán – 45 bodov

6. Egypt – 47 bodov

5. Sierra Leone – 52 bodov

4. Čad – 54 bodov

3. Južný Sudán – 55 bodov

2. Irak – 59 bodov

1. Stredoafrická republika – 61 bodov

Foto: 2018 Global Emotions/GALLUP
2018 Global Emotions/GALLUP
Príbehy
0
Komentovať (0)