Foto: Unsplash

Túto štúdiu uskutočnili vedci na mladých participantoch.

Ak ste niekedy boli svedkami pokusov batoľaťa o zložitejší úkon, takmer určite ste zbadali, ako počas sústredenia vyplazuje jazyk.

Ako píše portál IFL Science, vyplazovanie jazyka počas sústredenia je, zdá sa, rovnako prirodzené ako dýchanie. Prečo to ale robíme?

Jazyk vyplazujeme pri pohybe rúk počas náročnej úlohy, zistila štúdia, ktorá skúmala deti

Doktorka Gillian Forresterová, odborníčka na komparatívne-kognitívnu neurológiu a prednášajúca v oblasti psychológie, sa rozhodla vo svojom článku „Slip of the language: Implications for evolution and language developement“  z roku 2015 preskúmať toto správanie.

Foto: Unsplash

„Počiatočná myšlienka skúmania vyplazovania jazyka vznikla náhodou,“ vysvetľuje doktorka, „s kolegom sme skúmali jemnú a hrubú motoriku – všimla som si, že jazyky detí sú počas náročných činností aktívne viditeľné.“

Forresterová s kolegami postavila skupinu mladých participantov pred niekoľko úloh, ktoré zahŕňali používanie rúk, aby zvyšovali zložitosť – od odomykania visiacich zámkov po hranie zložitých hier. Tiež rozprávali príbehy, ktoré fungovali ako kontrolná časť testovania, pri ktorej sa ruky nepoužívajú.

Počas pozorovania zistili, že vyplazenie jazyka je skutočne bežné pri aktivitách, ktoré zahŕňajú ruky – najčastejšie sa vyskytovali pri úlohách, ktoré prerušovali konverzácie. Zdá sa, že jazyk vyskakuje počas týchto zložitejších cvičení na pravej strane úst, čo naznačuje možný pôvod tohto prejavu.

Jazyk a ruky sú v mozgu riadené prirodzeným prepojením, vysvetľuje jedna z interpretácií

„Osobne je pre mňa najzaujímavejšia interpretácia štúdie tá, ktorá podporuje myšlienku, že artikulácia rúk a jazyka sa riadi spoločnými mozgovými procesmi,“ podotýka Forresterová, „to by mohlo poskytnúť prirodzené prepojenie pre skorý komunikačný systém, ktorý neskôr u človeká prechádza od gest rukou k reči.“

Foto: Unsplash

Pokiaľ sa pozrieme na Talianov, kde gestikulácia a konverzácia kráčajú ruka v ruke, prepojenie motorických funkcií a jazykových schopností je skutočne viditeľné. Dochádza tu k stretu evolučného pôvodu s anatomickým, pretože naše ruky a jazyky sú „jediné jemné artikuláry na našom tele“ a sú „ovládané prekrývajúcimi sa časťami mozgu,“ vysvetľuje Forresterová portálu Live Science. Zaujímavé je, že oboje časti mozgu susedia na ľavej hemisfére – na opačnej strane než je tá, kde sa sústredí väčšina jazykov (do pravej strany úst).

Neuroimaging počas tohto výskumu ukázal, že niečo, čo sa nazýva „pretečenie motoriky“ (motor overflow), by mohlo vysvetliť, prečo sa naše jazyky pokúšajú zapojiť pri pohybe rúk, keď sa prekrývajúce sa siete prelievajú jedna cez druhú. Vystrčenie jazyka môže byť spôsob, akým sa mozog dokáže upokojiť – minimálne je to najlepšia snaha tela pomôcť zložitému procesu.

Na záver, existujú evolučné i anatomické základy vysvetlení, prečo sa jazyk vystrčí pri pohybe rúk, ale dôvod, prečo sa tak pohybuje na pravej strane úst, ešte veda neobjasnila. A vysvetlenie, prečo tento jav nastáva častejšie u detí, je jednoduché – deti ešte nie sú vychované sociálnymi normami na to, aby tak nerobili.

IFL Science
0
Uložiť článok
Komentovať