Foto: Hungarian photographer [Public domain], via Wikimedia Commons, http://www.tatranci.sk/sk/index.php?obrazky=4 [Public domain], via Wikimedia Commons

Dobré ráno, je streda 12. júna a my máme pre vás pripravený ďalší Interez PODCAST.

Vitajte pri ďalšej časti pravidelného týždenného Interez podcastu. Prinášame vám ho každú stredu ráno. Ak ste nestihli tie minulé, nájdete ich na tomto odkaze.


V dnešnom podcaste si budete môcť vypočuť:

  • Pred 100 rokmi vznikla Slovenské republika rád. Maďarskými jednotkami okupované výhodné slovensko sa spolu s veľkou časťou toho južného na tri týždne odtrhli od zvyšku Československa.
  • Filmové novinky: Štvrté pokračovanie Men in Black či komédia Rodičia pod parou.
  • V Stredozemnom mori pláva 247 miliárd kusov plastového odpadu.
  • Z Košíc sa dá už niekoľko dní cestovať vlakom do západoukrajinského Mukačeva.
  • Novinka na portáli interez: Registrovaní užívatelia si môžu ukladať články, odoberať obľúbených autorov a pridávať komentáre.

Koniec Prvej svetovej vojny bol pre strednú a východnú Európu, ako aj Balkánsky polostrov takmer rovnako búrlivým obdobím ako jej začiatok. Porážkou Nemecka, rozpadom Rakúsko-Uhorska a Osmanskej ríše vzniklo na obrovskej ploche starého kontinentu mocenské vákuum. Národné štáty, ktoré desaťročia túžili aspoň po autonómii sa zrazu ocitli na prahu samostatnosti. Porazení Maďari však nechceli na slávu veľkého Uhorska len tak zabudnúť.

100 rokov od Prvej republiky

V októbri minulého roka sme si spoločne s našimi susedmi pripomínali veľkú významnú udalosť. Presne 100 rokov ubehlo od momentu, kedy sa na sklonku Prvej svetovej vojny vznikla Československá republika. Práve týmto turbulentným udalostiam sme vtedy venovali aj jeden z prvých podcastov nášho portálu. Novovzniknuté Československo však už počas prvých mesiacov muselo riešiť nemalé problémy. Sedemdňovú vojnu s Poľskom, či napríklad odtrhnutie východnej časti Slovenska a veľkej časti južného Slovenska od zvyšku krajiny a vyhlásenie Slovenskej republiky rád.

Foto: Svornost – Czech daily issued in Chicago. [Public domain], via Wikimedia Commons

Komunistická revolúcia v Maďarsku

Ak sa chceme pozrieť na to, prečo a ako vlastne Slovenská republika rád vznikla, musíme sa pozrieť na dejiny susedného Maďarska. Po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikla na území Maďarska demokratická republika, ktorá dúfala, že ak pristojí na podmienky víťaznej Dohody, udrží si svoje hranice z obdobia pred Veľkou vojnou. Takýto kompromis však nevyšiel a tak upriamilo Maďarsko svoju pozornosť na východ do Ruska, kde v tom čase prebiehala komunistická revolúcia. Práve z Ruska sa do Maďarska vrátilo množstvo ľavicových revolucionárov na čele s Bélom Kunom. Ten v Maďarsku založil komunistickú stranu, ktorá 21. marca 1919 prevzala moc a ohlásila založenie Maďarskej republiky rád inšpirovanú ideológiou diktatúry proletariátu.

Foto: Béla Kun (Hungarian photographer [Public domain], via Wikimedia Commons)

V susedstve demokratického Československa, na hranici, ktorá v tom čase mimochodom ešte stále nebola vytýčená medzinárodnými dohodami, teda vzniklo komunistické a diktátorské Maďarsko. Komunisti získali podporu obyvateľstva najmä populistickým a nacionalistickým hlásaním o obnovení Veľkého Maďarska. V apríli 1919 teda proti Maďarskej republike rád vojensky na súhlas štátov Dohody zasiahli ako rumunské, tak aj českolovenské jednotky. Kým tým Rumunským sa pomerne darilo, Československá armáda sa už v máji dostala pod tlak silného protiútoku. Ten vyvrcholil vojenským obsadením rozsiahlych častí východného a južného Slovenska maďarskými jednotkami a ich odtrhnutím od Československa.

Skôr ako o odtrhnutí či osamostatnení časti Slovenska, by sme teda mohli hovoriť o anexii. Slovenská republika rád vznikla na území okupovanom maďarskými vojskami a stala sa de facto úplne závislou na Maďarskej republike rád. Môžeme tiež predpokladať, že ak by neprišiel jej skorý koniec, východné Slovensko a veľká časť južného Slovenska by boli postupom času formálne pričlenené k Maďarsku.

Foto: Ružovou farbou územie Slovenskej republiky rád (Kovács Ádám [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons)

Trojtýždňová Slovenská republika rád

Slovenská republika rád vznikla oficiálne 16. júna 1919 v Prešove verejným vyhlásením na Hlavnej ulici priamo pred radnicou. Odtrhnutie od českých krajín a západného Slovenska ohlásil paradoxne český komunistický revolucionár Antonín Janoušek. Revolučná vládna rada podľa vzoru Maďarskej republiky rád zoštátnila priemyselné fabriky, poľnohospodársku pôdu či školy. Vznikla aj slovenská červená armáda či červená stráž. Väčšina z týchto nariadení však existovala len na papieri a do praxe sa pre krátku trvácnosť štátneho útvaru zaviesť nestihli.

Foto: Vyhlásenie Slovenskej republiky rád v Prešove (Dějiny Československa, Orbis, 1961 [Public domain], via Wikimedia Commons)

Československá armáda totiž po vyhlásení Slovenskej republiky rád prešla do ďalšieho protiútoku. Maďarská republika rád nezvládala bojovať na dvoch frontoch a to najmä z dôvodu silného vojenského tlaku z Rumunska. Už 24. júna tak bolo medzi Československom a Maďarskou republikou rád vyhlásené prímerie. O 5 dní na to bola v Bratislave podpísaná dohoda o ústupe maďarskej Červenej armády z územia Československa. Posledné zvyšky Slovenskej republiky rád zanikli ústupom maďarských vojakov a príchodom Československej armády 7. júla 1919. Slovenská republika rád tak existovala približne tri týždne.

Dočasný pád komunizmu

Maďarskí komunisti museli po neúspechu na Slovensku naďalej bojovať s postupujúcou rumunskou armádou, ktorá začiatkom augusta dokonca dobyla Budapešť. Maďarská republika rád sa stala minulosťou a u našich južných susedov sa rozpútala kapitola známa ako biely teror. V snahe absolútne vymazať pozostatky komunistickej revolúcie boli predstavitelia Maďarskej republiky rád prenasledovaní a často bez akéhokoľvek súdneho procesu popravovaní. V marci 1920 vzniklo Maďarské kráľovstvo, ktoré existovalo až do roku 1946. Hranica Československa s Maďarskom ustanovená Trianonskou zmluvou, približne v takej podobe ako ju poznáme dnes, ostala až do novembra 1938 nemenná.


Podcast portálu Interez môžete bezplatne počúvať a samozrejme odoberať na týchto platformách:


Ďakujeme, že ste opäť počúvali Interez PODCAST, prajeme vám príjemný zvyšok týždňa.