Na snímke piataci počas celoslovenského testovania z matematiky na Základnej škole Komenského v Trebišove. Foto: TASR (Roman Hanc)

Výsledky sa školy dozvedia elektronicky v decembri, žiakom ich poskytnú cez elektronické žiacke knižky

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa začalo dnes o 8:00 a skončí sa krátko po jedenástej hodine predobedom. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Žiakov otestujú v matematike a v slovenskom alebo v menšinovom jazyku.

Do testovania sa tento rok zapojilo takmer 52 800 žiakov z 1 489 základných škôl. Piatakov s maďarským vyučovacím jazykom bolo prihlásených viac ako 3 250 žiakov a s ukrajinským 15 žiakov. Výsledky testovania sa dozvedia školy 20. decembra 2019.

Cieľom Testovania 5 je pravidelné zisťovanie úrovne znalostí žiakov po vstupe na druhý stupeň základných škôl. Testy poskytujú školám spätnú väzbu a komplexnú správu o stave vedomostí a zručností.„Testové úlohy sú aj tento rok zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overenie rozsahu vedomostí a schopností aplikovať teoretické poznatky v praxi,“ približuje ministerstvo. Testovania sa zúčastnia aj žiaci so zdravotným znevýhodním. Tí tvoria 7,6 percenta z celkového počtu prihlásených piatakov. Podmienky ich testovania NÚCEM upravil, napríklad modifikovaním úloh.

Na snímke piataci počas celoslovenského testovania z matematiky na Základnej škole Komenského v Trebišove. Foto: TASR (Roman Hanc)

Úlohy v matematickom teste sú rozvrstvené od najjednoduchších až po logicky náročnejšie, kde sa vyžaduje analýza či hodnotenie. V testoch z vyučovacích jazykov sa nachádzajú úlohy zamerané na čítanie s porozumením či vyvodzovanie súvislostí na základe určitých znalostí. Každý z testov má 30 úloh a na vypracovanie majú žiaci stanovený čas 60 minút.

Celoslovenskému testovaniu predchádzala príprava na Testovanie 5 v podobe elektronického testovania, do ktorého sa mohli zapojiť školy s požadovaným počítačovým vybavením a internetovým pripojením. Elektronický test sprístupnilo ministerstvo od 5. – 7. novembra 2019 a zapojilo sa doň takmer 8 000 piatakov z 313 základných škôl.

 

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )