Foto: Unsplash.com

Slovensko značne zaostáva vo výrobe veternej energie.

Najväčšie pobrežné veterné turbíny aké boli kedy postavené, budú zásobovať milióny domácností elektrickou energiou už začiatkom roka 2020. Zatiaľ čo na Slovensku veterné elektrárne zásobujú približne 1 500 domácností.

Zdroj: Unsplash.com (Nicholas Doherty)

Veterné turbíny pri Yorkshirskom pobreží by mali vytvárať najväčšiu veternú elektráreň na svete, pričom každá z mega turbín dosiahne výšku 220 metrov a vyrobí dostatok elektriny pre 16-tisíc domácností. Informuje o tom britský denník The Guardian.

Nové turbíny sú takmer o tretinu výkonnejšie ako bežné turbíny používané dnes, z ktorých každá veľkosťou prevyšuje slávne London Eye. Svojou výškou prevyšujú o 95 metrov aj momentálne najvyššiu budovu na Slovensku, Nivy Tower, ktorá meria 125 metrov. Turbíny novej generácie budú tvoriť veternú elektráreň schopnú vyrábať dostatok obnoviteľnej elektriny na napájanie 4,5 milióna domovov vo vzdialenosti až 130 km od pobrežia Yorkshire. To predstavuje 5-percentný podiel z celkového množstva energie vo Veľkej Británii.

Päť veterných turbín na Slovensku

Na Slovensku momentálne fungujú iba dva projekty veterných elektrární. Oba tieto projekty sa nachádzajú na území Trnavského kraja. Najväčším projektom a zároveň jediným veterným parkom na Slovensku je Veterný park Cerová v okrese Senica, druhým je Veterná elektráreň Ostrý Vrch nachádzajúca sa v myjavskom okrese.

Prevádzka veternej farmy Cerová odštartovala v roku 2003. Pozostáva zo štyroch veterných generátorov, každá s inštalovaným výkonom 0,66 MW. Celkový inštalovaný výkon veternej farmy je 2,640 MW. Ročná produkcia tvorí viac ako 5 000 000 kWh elektriny. Vyprodukovaná elektrická energia teda pokrýva spotrebu približne 1 500 priemerných domácností za rok. Vďaka prevádzke Veternej farmy Cerová dochádza k znižovaniu produkcie CO2 v rozsahu 3 000 t ročne, v porovnaní s rovnakou výrobnou kapacitou elektrickej energie, ktorej zdrojom sú fosílne palivá.

Veterný park Cerová, zdroj: Michal Jakubský [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Veterná elektráreň Ostrý Vrch bola do prevádzky uvedená v roku 2004. Inštalovaný výkon tejto prevádzky je oproti Veternej farme Cerová nižší, nakoľko projekt Ostrý Vrch pozostáva iba z jednej veternej turbíny, čo znamená, že disponuje iba jedným veterným generátorom. Celkový inštalovaný výkon veternej elektrárne Ostrý Vrch je iba 0,50 MW. Vyprodukovaná elektrická energia pokrýva spotrebu približne 250  priemerných domácností za rok. 

Okrem veternej elektrárne Cerová a Ostrý vrch bol na Slovensku v prevádzke aj Veterný park Skalité, ktorý sa nachádzal sa na území Žilinského kraja v okrese Čadca. Ten bol do prevádzky uvedený v roku 2004, ale jeho prevádzka v roku 2008 ukončili.

Slabý vietor na Slovensku?

Vhodnými lokalitami na využitie veternej energie sú územia, kde je priemerná ročná rýchlosť vetra vo výške merania 10 metrov minimálne 4,0 m/s. Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu väčšina územia Slovenskej republiky disponuje priemernou rýchlosťou vetra v rozmedzí od 3,50 m/s do 4,25 m/s. Takáto priemerná rýchlosť vetra predstavuje spodnú hranicu rýchlosti, pri ktorej je prevádzkovanie veterných elektrární ekonomicky efektívne.

Najvhodnejšími lokalitami s priemernou celoročnou rýchlosťou vetra nad 5 až 8 m/s sú považované hrebene najvyšších slovenských pohorí. Vedeli by sme si predstaviť 100 metrov vysokú veternú turbínu na hrebeni Nízkych alebo Vysokých Tatier? Ak aj áno, tieto územia sú chránené, čo znamená, že výstavba veternej elektrárne v nich neprichádza do úvahy.

Veterná energia ako najvýznamnejší zdroj elektriny v EÚ

Podľa údajov Eurostatu sa v roku 2017 výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov podieľala na celkovej hrubej spotrebe elektrickej energie v EÚ28 viac ako jednou štvrtinou (30,7 %). Veterná energia teda prvýkrát predstavuje najvýznamnejší zdroj a tesne za ňou nasleduje vodná energia.

Avšak, podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov sa medzi jednotlivými krajinami podstatne líši. V Rakúsku dosahuje tento podiel 72,2 %, vo Švédsku 65,9 % a v Dánsku 60,4 %, Portugalsku 54,2 % a Lotyšsku 54,4 %, čo znamená, že v týchto krajinách pochádzala z obnoviteľných zdrojov energie viac ako polovica spotrebovanej elektriny. Na druhej strane na Cypre, v Maďarsku, Luxembursku a na Malte bol podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov menší ako 10 %. Slovensko dosiahlo 21,3 % podiel.

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe 2017, zdroj dát: Eurostat

Hoci Slovensko nie je na samom konci rebríčka vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie, čaká nás ešte dlhá a potrebná cesta, kým dosiahneme minimálne vyváženú polovicu. Krajiny ako Rakúsko či Švédsko nám ukazujú, že sa to dá.

The GuardianEurostat, Green Energy Slovakia, SHMÚ