Foto: Green Foundation

Včelárik zlatý je vzácny druh vtáka, ktorý púta pozornosť najmä svojim výrazným sfarbením.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci s nadáciou Green Foundation  a Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) pripravilo podmienky pre návrat tohto jedinečného operenca v rámci Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie. Projekt spočíval najmä v úprave pieskovej steny, ktorú včelárik využíva na hniezdenie.

BROZ, ŠOP SR a Green Foundation sa zamerali na úpravu hniezdnych podmienok pre včelárika. Na jeho návrat do oblasti bola nevyhnutná úprava a očistenie pieskovcovej steny, ktorá bola výrazne degradovaná náletovou vegetáciou a zosuvom pôdy. V týchto dňoch je už možné pozorovať hniezdenie početnej kolónie včelárikov zlatých. Na Slovensku sa zdržia približne do začiatku septembra, kedy odletia na zimu do teplejších oblastí.

Foto: Green Foundation

„Tento projekt bol nesmierne dôležitý, aby sme zlepšili podmienky pre hniezdenie včelárika v tejto oblasti. Vďaka patrí Borisovi Zelenému, zakladateľovi Green Foundation, ktorý nám pomohol s realizáciou,“ zhodnotil predseda BROZ Tomáš Kušík. „Ak chceme zachovať a podporiť vzácne druhy a biodiverzitu v našom okolí, musíme sa tiež snažiť o zmiernenie používania pesticídov na poľnohospodárskych plochách, podporu tradičného  hospodárenia na lúkach a pasienkoch ale aj a o obnovu alebo zachovanie prirodzenej dynamiky našich riek,“ dodal.

Poklesy početnosti tohto druhu boli zistené na miestach, kde došlo k zničeniu hniezdnych príležitostí alebo ku strate potravy, najmä intenzifikáciou poľnohospodárstva, po plošnej aplikácii pesticídov alebo alebo zväčšením plôch monokultúr.

Včelárik zlatý je jeden z našich najvýraznejších druhov vtákov. Je to krásny, pestrofarebný vtáčik, ktorý lieta v kŕdľoch. Hniezdi v kolóniách viacerých párov, ktoré si hĺbia hniezdne nory  do kolmých pieskových stien. Živí sa lietajúcim hmyzom rôznych druhov, aj väčšími druhmi, ako napríklad vážkami a chrobákmi.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )