Ilustračné foto: TASR - Jaroslav Novák / Unsplash

Slúži na pomoc s úhradou časti nákladov spojených s cestou na pohovor či výberové konanie.

Na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny môžete nájsť viacero príspevkov pre občana, aj s potrebnými informáciami a žiadosťami. Jedným z nich je aj takzvaná „náhrada časti cestovných výdavkov“. Pozrite sa, koho sa týka a či náhodou na ňu nemáte nárok tiež. 

Náhrada časti cestovných výdavkov je určená uchádzačovi o zamestnanie, ktorý splní niekoľko potrebných podmienok.

„Slúži na úhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky pre zamestnávateľa alebo pre zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie,“ uvádza ministerstvo.

Najviac 35 eur za mesiac, za ktorý vám na náhradu vznikne nárok

Platí v prípade, ak vaše výdavky na cestu prekračujú sumu štyroch eur. Príspevok nahradí 70 % z nich, no najviac 35 eur za daný mesiac. Za spomínané cestovné výdavky sa považujú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami.

Ako to už býva, aj o tento príspevok je nutné písomne požiadať. K žiadosti musíte pridať potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania.

Ak si myslíte, že na náhradu časti cestovných výdavkov máte nárok, myslite na to, že je nutné o ňu zažiadať najneskôr do desiatich pracovných dní po skončení daného mesiaca.

Žiadosť a ďalšie potrebné informácie nájdete priamo na webe ministerstva.

Uložiť článok

Najnovšie články