Foto: Ilustračné (Wikimedia)

Na Slovensku žije asi 30-40 jedincov.

Národný park Poloniny sú jednou z posledných skutočných „divočín“ na Slovensku. O unikátny ekosystém pritom ide aj v celoeurópskom merítku. Vo Vlčích horách, ako sa v minulosti severovýchodný cíp Slovenska nazýval, nájdete v miestnych bukových lesoch vlky aj majestátne zubry. Tých je však o jedného menej. Objavili tu totiž zastrelenú samicu. 

Mala sedem až osem rokov a volala sa Entre. Telo samice zubra objavili poľovníci v lese medzi obcami Hostovice a Nižná Jablonka v sninanskom okrese. Na miesto boli povolaní aj pracovníci Štátnej ochrany prírody a veterinár. Ten potvrdil, že samica bola zdravá a predbežne úmrtie prirodzenou smrťou vylúčil. Na tele Entre sa však našlo strelné zranenie spôsobené pravdepodobne guľovou zbraňou. Informuje o tom redaktorka denníka Korzár Jana Otriová, ktorá k článku prikladá aj fotografie z miesta nálezu. Či išlo o zámer, alebo neúmyselné zabitie, zatiaľ známe nie je. Je možné, že Entre stala obeťou nočného lovu na vysokú zver.

Foto: Ilustračné (Henryk Kotowski/Wikimedia)

Oživený druh

Zubor je ohrozený európsky endemit. Majestátny príbuzný amerického bizóna unikol vyhubeniu na starom kontinente len o vlások. Začiatkom 20. storočia žilo v Európe len 54 jedincov. Ochrana a starostlivosť o zubrov od tohto obdobia zabezpečili nárast populácie, no nie dostatočne. Žiadna európska populácia nie je dostatočne veľká na to, aby z dlhodobého hľadiska zabezpečila prežitie celého druhu. Zubry boli kedysi prirodzenými obyvateľmi aj karpatských lesov na území Slovenska. Traduje sa, že toho posledného na našom území zastrelil kráľ Matej Korvín.

Foto: Ilustračné (Pixabay)

Zubry na Slovensku

Zubry sa do slovenskej prírody vrátili v roku 2004. Do národného parku Poloniny bolo vtedy vypustených celkom 5 jedincov. Išlo vôbec o prvý pokus prinavrátenia zubrov do voľnej prírody na našom území. A zdá sa, že vyšiel. Súčasná populácia v Poloninách podľa odhadov dosahuje 30-40 jedincov, čo predstavuje asi 1 – 1,6% tej celosvetovej. Na Slovensku možno zubry nájsť aj v Topoľčiankach. V tunajšej zvernici vychovávajú jedince, ktoré neskôr putujú do zoologických záhrad či národných parkov po celej Európe.

minzp.skhornyzemplin.korzar.sme.sk
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )
Príbehy