Lucia Mužlová / / Svet
Kailas je hinduistický chrám, ktorý je starý vyše 1200 rokov a nachádza sa v Ellore, 29 km od hlavného mesta Aurangabad, v štáte Maharashtra v Indii. Je súčasťou...

Kailas je hinduistický chrám, ktorý je starý vyše 1200 rokov a nachádza sa v Ellore, 29 km od hlavného mesta Aurangabad, v štáte Maharashtra v Indii. Je súčasťou 34 chrámov a kláštorov, ktoré môžeme nájsť po celej krajine. Tento chrám je príkladom architektúry z 8. storočia. Vďaka svojim presným rozmerom a zložitému spôsobu práce sochárov v tom čase sa stal skutočne pozoruhodným dielom. Na jeho výstavbu boli použité jednoduché nástroje a na prepravu ťažkých materiálov slúžili slony.

hindu1
unbelievable-facts.com

Predkovia

Stavba bola schválená počas vlády Krishnu I., ktorý patril do dynastie Rashtrakuta, vládnucej veľkej časti subkontinentu v čase od 6. až do 10. storočia. Tento chrám je známy ako chrám Kailash, a to na základe hlavného božstva Kailashnath a je venovaný hinduistickému Bohu Šiva. Náboženstvo v Indii ovplyvňovalo, ešte aj dodnes ovplyvňuje stavby takéhoto charakteru. Takmer na každej stavbe nájdete vyobrazené stovky príbehov božstiev, predovšetkým veľkej trojice Šiva, Višnu a Brahma.

hindu2
unbelievable-facts.com

Stavba

hindu3
unbelievable-facts.com

Odhaduje sa, že tento chrám bol postavený medzi rokmi 757-783 nášho letopočtu. Mal sa podobať na horu Kailash, kde prebýval Šiva. Odhadom až 400 000 ton kameňa bolo vyhĺbeného a jeho odstránenie a spracovanie trvalo naozaj dlhú dobu, približne 20 rokov. Archeológovia prišli k záveru, že na „vyrezanie“ tohto chrámu boli použité len tri typy dlát. Veria, že chrám bol postavený vertikálne od hora nadol. Bolo to hlavne kvôli tomu, aby predišli ťažkostiam pri vyrezávaní prednej časti.

hindu4
unbelievable-facts.com

Pokračovanie na ďalšej strane…Komentovať (0)