foto: Pixabay, úprava: interez.sk

/ 550 / Matej Mensatoris
Ako vníma svet novorodenec, ľudia s poruchami zraku či ľudia pod vplyvom drog? Takto.

Pri pohľade na rôzne objekty zvyčajne neuvažujeme nad tým, ako ich vidia ľudia, ktorí majú napríklad poruchu videnia, či keď sú pod vplyvom omamných látok. Preto vám dnes prinášame tieto obrázky, aby ste si vedeli predstaviť, ako svet prostredníctvom zraku vnímajú ľudia, ktorí škúlia, sú farboslepí, či ľudia, ktorí sú pod vplyvom rôznych omamných látok. 

Zdravý človek

Takto vidí objekt zdravý a triezvy človek.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Škuľavosť

Niektorí ľudia sa domnievajú, že škuľaví ľudia vidia dvojitý obraz, keďže oči nesmerujú na rovnaký bod. Pravdou ale je, že mozog preferuje jedno oko pred druhým, a tak človek so škuľavosťou vidí rovnako, ako keď si zdravý človek prekryje jedno oko a na objekt sa pozerá druhým okom.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Krátkozrakosť

Pri krátkozrakosti človek vidí dobre objekty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, zatiaľ čo vzdialené objekty sú rozmazané.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Ďalekozrakosť

Opak krátkozrakosti. Človek pri ďalekozrakosti vidí dobre objekty nachádzajúce sa v diaľke, zatiaľ čo objekty v popredí sú nejasné a rozmazané.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Praktická (čiastočná) slepota

Takto vidia ľudia svet s čiastočnou slepotou. Rozlišujú určite tvary, farby a svetlo. Avšak ľudia s takýmto videním sú považovaní za slepých, keďže nemôžu vykonávať bežné činnosti, pri ktorých by sa mohli spoľahnúť na svoje oči.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Neskoršia strata zraku

Takýto obraz vidia ľudia, ktorí stratili zrak, ale stále čiastočne vnímajú svetlo – rozlušujú iba svetlo alebo tmu, Zvyčajne sú to ľudia, ktorí pri narodení mali funkčný zrak a až neskôr oslepli.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Úplná slepota

Ľudia s úplnou slepotou nevidia nič. Ich obraz je čierny alebo tmavý.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Farbosleposť

Existuje niekoľko foriem farebnej slepoty. Viac o nich sme písali aj v tomto článku. Ako príklad sme zvolili jednu z najbežnejších foriem deuteranomaliu. Ide o mutáciu génu zelenej a červenej zložky.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Novorodenec

Keď sa narodí dieťa, jeho zrak je ešte nevyvinutý a obraz ktorý vidí je rozmazaný. Dieťa môže v prvých dňoch rozlišovať iba svetlo alebo tmu.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Dieťa vo veku 1 mesiaca

Po mesiaci sa dieťaťu už zrak začína vyvíjať, avšak dobre vidí iba objekty vzdialené iba niekoľko desiatok centimetrov. To stačí na to, aby dokázalo vnímať napríklad matku pri dojčení.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

6-mesačné dieťa

Po šiestich mesiacoch už zrak dieťaťa začína byť dobre vyvinutý. Začne vnímať farby, najlepšie zo všetkých vníma červenú a žltú farbu.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Opitosť

Kým v predchádzajúcich bodoch sme sa venovali poruchám zraku či tomu ako svet vidí dieťa, teraz sa dostávame k omamným látkam, ktoré takisto dokážu vplývať na náš zrak. Tento obrázok zobrazuje videnie človeka, po silnej intoxikácii alkoholom.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Fajčenie marihuany

Pri fajčení marihuany môže nastať aj takéto videnie, ktoré je trochu podobné, ako keď je človek opitý. Všetko ale záleží na tom, či ide o pravidelného konzumenta a od množstva prijatej drogy.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Po požití LSD

Opäť záleží na množstve prijatej drogy. Keďže LSD je halucinogénna droga videnie je zmenené, rozmazané, spomalené a ľudia môžu dokonca vidieť objekty, ktoré sa tam v skutočnosti nenachádzajú.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Po požití kokaínu

Kokaín je stimulujúca droga a tak sa obraz môže javiť ako plnší, jasnejší, no môže byť aj trochu skreslený. Niekto prirovnáva vnímanie sveta podobne, ako je vykreslené vo filme Limitless.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Po požití heroínu

Heroín je narozdiel od kokaínu utlmujúca droga. Človek, ktorý ho užije, zažíva eufóriu a jeho zmysly sú značne otupené. Pohľad na objekt potom môže vyzerať aj takto.

foto: Pixabay, úprava: interez.sk

Pozri aj: Tieto originálne koláže spájajúce šteklivé fotografie žien a architektúru, vo vás vyvolajú nekonečne veľa nemravných myšlienok (NSFW)

brightside.me


Komentovať (0)