@panbtc

Poradíte si s touto matematickou hádankou?

Niektoré matematické hádanky sú na prvý pohľad jasné, nad ďalšími je potrebné sa trochu zamyslieť, zapojiť svoje mozgové závity a aj znalosti zo školy a môžete tak prísť na správny výsledok. 

Jedna z tých trochu náročnejších je uverejnená na webe portálu IFL Science, ktorý si ju všimol na Twitterovom účte @panbtc. Na tejto hádanke je skvelé, že nevyžaduje veľké matematické zručnosti, avšak je potrebné sa na obrázok pozerať ako na celok a dať dokopy správny postup.

Cieľom je nájsť šírku obdĺžnika. Viete, že kratšia strana je 8, v obdĺžniku sú vpísané dva kruhy. Tieto kruhy sa spolu dotýkajú v jednom bode a týmto dotykovým bodom prechádza úsečka rovnobežná s kratšou stranou obdĺžnika. Úsečka má dĺžku 6 a okrem toho, že prechádza dotykovým bodom, tak spája tiež okraje oboch kružníc. Aká je šírka obdĺžnika?

Pomôcky k riešeniu

Aj keď to tak nevyzerá, máte všetky potrebné údaje na výpočet. V prvom rade, nezáleží na veľkosti kružníc, ak je zachované zadanie. Ďalej je vhodné si uvedomiť, že úsečka s dĺžkou 6 je tvorená dvomi menšími úsečkami prechádzajúcimi cez obidve kružnice. Je tiež dobré načrtnúť si stredy kružníc, ktoré rozdeľujú úsečku prechádzajúcu kružnicami. K výpočtom sa vám tiež môžu hodiť výpočty pravouhlého trojuholníka.

Aký je výsledok?

Ak ste počítali správne, tak šírka obdĺžnika má šírku 9. Ak vám to nevyšlo alebo vás zaujíma, či sa váš postup zhodoval so správnym riešením, môžete si ho pozrieť na tomto videu.

0
Uložiť článok
Komentovať