Foto: Obec Lány (CeSt [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons)

Projekt Chytrá krajina má pomôcť v adaptácii na klimatickú zmenu.

Klimatická zmena sa netýka len Grónska, Arktídy či pobrežných oblastí. Má prívlastok globálna a skôr či neskôr ovplyvní priestor v okolí každého človeka na planéte. Na zmeny klímy sa už aktívne pripravujú napríklad v Českej republike. Neďaleko Prahy totiž vytvárajú koncept Chytrej krajiny, ktorá má odolať nepriaznivým klimatickým podmienkam, ktoré našich západných susedov môžu postihnúť už v najbližších rokoch. 

Centrum pro vodu, půdu a krajinu, ktoré vzniklo v lete 2018 sa zaoberá problematikou klimatickej zmeny. Hlavným cieľom výskumu odborníkov je hľadanie riešení adaptácie na zmeny, ktoré Česko ale aj celú strednú Európu čakajú v najbližší rokoch. Vo všeobecnosti môžeme očakávať vyššie priemerné teploty a menej zrážok. Tie sa budú objavovať ojedinele a to často vo forme rýchlych a mimoriadne silných búrok.

Centrum pro vodu, půdu a krajinu tvorí niekoľko rôznych výskumných tímov pozostávajúcich z odborníkov z rôznych oblastí. Výsledkom ich spolupráce je koncept „Chytrá krajina“, ktorá odolá suchu aj povodniam a prispieva k zmierneniu prejavov klimatickýcm zmien. Chytrú krajinu sa centrum rozhodlo otestovať v oblasti pri obci Lány asi 40 km západne od Prahy. Oblasť sa totiž nachádza v zrážkovom tieni a v podstate tak prirodzene simuluje suché prostredie, ktoré bude s najväčšou pravdepodobnosťou v najbližších rokoch bežným typom krajiny v Čechách. Podľa idnes.cz patrí spoločne s južnou Moravou k najsuchším oblastiam Českej republiky.

Chytrú krajinu začalo centrum budovať už minulé leto a hotová by mohla byť podľa ČT24 asi o tri roky. Lokalita nazvaná Amélia zaberá plochu približne 500 hektárov a jej hlavnou úlohou je vytvoriť udržateľný poľnohospodársky systém, ktorý odolá suchu aj prívalovým dažďom a povodniam. Postarať sa o to majú mokrade, rybníky, nádrže či zavlažovacie kanály a systémy.

V priebehu budovania Chytrej krajiny budú odborníci celý systém aj detailne sledovať, odstraňovať prípadné nedostatky a celý koncept vylepšovať. Veria, že v budúcnosti by mohol byť využiteľný masovo nielen na území Českej republiky, ale aj ďalších štátoch strednej Európy, kde možno počítať približne s rovnakými prejavmi klimatickej zmeny.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )