Foto: Photo by Úrsula Madariaga from Pexels

Predstavte si, že máte pred sebou náročný deň.

Najbližšie dôležité stretnutie máte až o hodinu, máte teda k dispozícii hodinu času a kopec nedoriešených úloh. Čo urobíte? Mnoho z vás sa zrejme rozhodne, že ten čas využije čo najefektívnejšie a vyrieši aspoň zopár povinností. Odborníci však tvrdia, že toto príliš efektívne nie je.

Nevyužitý čas

Štúdia vykonaná vedcami z univerzity v Ohiu dokázala, že pokiaľ máme pred dôležitým stretnutím hodinu času navyše, je takmer isté, že ju plne nevyužijeme. Výskumy prebiehali v laboratóriách, ale aj mimo laboratórnych podmienok a ukázali, že čas beží akosi rýchlejšie, keď máme k dispozícii hodinu, kým sa budeme musieť venovať ďalšej dôležitej úlohe.

Jedného z experimentov sa zúčastnilo 198 ľudí, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Časť z nich mala za úlohu predstaviť si, že sa na návštevu ohlásil priateľ, ktorého dlho nevideli. Priateľ príde o hodinu, toľko času teda ostáva na to, aby sa účastníci na nečakanú návštevu pripravili. Druhá skupina si mala predstaviť, že celé poobedie už nemá nič naplánované.

Foto: unsplash

Koľko minút by ste venovali čítaniu?

Následne mali účastníci výskumu zhodnotiť, približne koľko času budú venovať čítaniu knihy v najbližšej hodine. Odpovede sa pohybovali v priemere okolo 50 minút, čo znamená, že aj keď máme k dispozícii celú hodinu, väčšina ľudí si z nej ukrojí 10 minút, keby sa náhodou niečo počas tej hodiny vyskytlo. Potom vedci otázku trochu pozmenili a pýtali sa, koľko si účastníci myslia, že by mohli čítaniu venovať času. Tu sa odpovede zmenili a účastníci, ktorí očakávali návštevu odpovedali, že čítaniu by podľa ich subjektívneho názoru mohli v najbližšej hodine venovať 40 minút.

Rozvrh

Ďalšou úlohou účastníkov bolo poskytnúť vedcom svoj plánovaný rozvrh aktivít na ďalší deň. Napríklad, ak mali na ďalší deň dôležité stretnutie, mali napísať jeho približný začiatok a čas, ktorý by pred jeho začatím mali k dispozícii. Následne dostali možnosť vybrať si, či sa chcú na ďalší deň zúčastniť štúdie, ktorá mohla trvať 30 alebo 45 minút. Druhá alternatíva bola pre účastníkov zaujímavejšia, keďže odborníci ich motivovali dvojnásobne vyššou finančnou odmenou, ako v prípade 30 minútovej štúdie.

Napriek finančnej motivácii a hodine voľného času sa však väčšina účastníkov bála zúčastniť 45 minútovej štúdie a radšej volila kratšiu alternatívu. Výsledky teda ukázali, že aj keď máme k dispozícii dostatok času, radšej si nechávame rezervu, ktorú reálne nevyužijeme a výrazne tým znižujeme svoju produktivitu.

Foto: unsplash

Pár minút času

Ďalšieho experimentu sa zúčastnilo 158 študentov, ktorým bolo povedané, že pred začatím ďalšieho testu budú musieť počkať 5 minút. Jednej skupine bolo povedané, že majú 5 minút, kým začne testovanie. Druhej skupine oznámili, že majú 5 minút voľného času, bez pripomienky, že ich nejaké testovanie čaká.

Mohlo by sa zdať, že ide len o detail, v skutočnosti však práve tento detail spôsobil medzi dvoma skupinami značné rozdiely. Oveľa produktívnejší boli ľudia, ktorým bolo povedané, že majú 5 minút voľného času – v priemere splnili 2,38 úlohy, kým prvá skupina, ktorej bolo povedané, že o 5 minút začne testovanie, splnila v priemere 1,86 úlohy.

Myšlienka na nesplnenú úlohu

Výsledky výskumu teda ukázali, že už len samotná myšlienka na nadchádzajúcu úlohu nám bráni využiť čas, ktorý máme k dispozícii, efektívne. Bojíme sa totiž, že za daný čas, ktorý máme k dispozícii, aj tak nič nestihneme a produktivita klesá.

Ako tomuto zabrániť? Spomeňte si, že na to, aby ste sa pripravili na stretnutie, nepotrebujete 10-20 minút času tesne predtým. To sa len s vami zahráva vaša myseľ. Mali by ste vedieť aj to, že samotný poznatok, že vás niečo čaká, vyvoláva viac stresu ako plnenie danej úlohy. Ak teda máte naplánované stretnutie, nastavte si na daný čas budík, dovtedy to však pusťte z hlavy a venujte sa iným, dôležitým veciam.

psychology-spot
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)
Príbehy