Foto: Pexels

Ktorý z nich vás zaujme najviac?

V dnešnej dobe sa často stretávame s množstvom informácií, názorov a myšlienok. Niekedy je ťažké nájsť si čas na zamyslenie nad tým, aký je svet okolo nás, a aký by sme chceli, aby bol.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nasledujúcich 20 citátov vám ponúka príležitosť na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť sa nad svetom, v ktorom žijeme.

1. „Svet, v ktorom žijeme, je tvarovaný našimi myšlienkami a presvedčeniami.“ – Mahátma Gándhí

2. „Najviací nebezpečný človek na svete je ten, kto sa nezamyslí nad svojimi činmi.“ – Albert Einstein

3. „Ak chcete zmeniť svet, začnite sebou.“ – Michael Jackson

4. „Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu.“ – Svätý Augustín

5. „Najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je ju vytvoriť.“ – Peter Drucker

6. „Svet nie je problém; problém je vo vašom myslení.“ – Jiddu Krishnamurti

7. „Svet sa mení veľmi rýchlo. Čím viac sa učíme, tým viac zisťujeme, koľko nevieme.“ – Bill Gates

8. „Nie je dôležité, ako veľa máme, ale ako si vážime to, čo máme.“ – Seneca

9. „Najväčšia zmena, ktorú môžeme urobiť vo svete, je zmena nášho postoja k nemu.“ – Wayne Dyer

10. „Svet je zrkadlo, ktoré odhaľuje naše vlastné obrazy.“ – Rumi

Pexels

11. „Svet je plný krásy, ak vieme, kde ju hľadať.“ – Helen Keller

12. „Najväčší poklad na svete je schopnosť milovať a byť milovaný.“ – Victor Hugo

13. „Svet je ako veľká rodina; keď jeden člen trpí, všetci trpia spolu s ním.“ – Dalajláma

14. „Svet je plný príležitostí pre tých, ktorí sú ochotní ich vidieť a využiť.“ – Napoleon Hill

15. „Svet sa stane lepším miestom, keď budeme mať viac súcitu a menej predsudkov.“ – Desmond Tutu

16. „Svet sa nedelí na dobrých a zlých ľudí, všetci máme vo svojom vnútri svetlo aj tieň.“ – Carl Gustav Jung

17. „Svet je plný zázrakov, ktoré čakajú na to, aby sme ich objavili.“ – Paulo Coelho

18. „Svet sa mení, keď sa meníme my sami.“ – Leo Tolstoj

19. „Svet je ako veľké pódium, na ktorom hrá každý z nás nejakú svoju úlohu.“ – William Shakespeare

20. „Svet je miestom, kde sa stretávame s inými ľuďmi a učíme sa od nich.“ – Nelson Mandela

Tieto citáty nám pripomínajú, že svet je plný krásy, múdrosti a príležitostí. Je na nás, aby sme sa zamysleli nad tým, aký svet chceme vytvoriť pre seba a pre budúce generácie.

Všetko začína v tvojej hlave

Viac článkov