Foto: Photo by Ismael Sanchez from Pexels

Sociálna úzkosť je novodobým fenoménom.

Človek je tvor sociálny, k svojej existencii jednoducho potrebuje mať okolo seba ľudí. Čoraz viac ľudí sa však vydesí a unaví už len pri predstave toho, že by mali ísť von a čeliť požiadavkám spoločnosti. Práve tomuto strachu sa hovorí sociálna fóbia a najnovšia štúdia hovorí, že najčastejšie ohrozuje tieto osobnostné typy.

Sociálna úzkosť

Pojem sociálna úzkosť označuje strach z toho, že nás ľudia budú súdiť. Človek má dojem, že je ostro sledovaný na každom jednom kroku a celý svet je svedkom každého jedného prešľapu. Pri sociálnej úzkosti človek podvedome očakáva, že sa mu jeho okolie za chrbtom posmieva, komentuje jeho správanie a súdi ho, následkom čoho vypláva na povrch množstvo nepríjemných emócií, vrátane poníženia, nízkeho sebavedomia a depresií.

Model Big 5

Najnovšia štúdia hovorí, že k sociálnej úzkosti sú najnáchylnejšie vybrané typy ľudí. Svoje zistenia publikovala v časopise The Journal of Psychology a opierala sa pritom o tzv. Big 5 systém, ktorý popisuje 5 základných osobnostných čŕt, a to extroverziu, otvorenosť novým skúsenostiam, prívetivosť, neuroticizmus a svedomitosť. Podľa autorov sú kombinácie niektorých čŕt menej náchylné k sociálnej úzkosti, iné zas viac. Napríklad, ak sa jedinec vyznačuje vysokou mierou extroverzie a otvorenosti, pravdepodobne sa mu sociálna úzkosť vyhýba oblúkom.

Foto: unsplash

Extroverti sa báť nemusia

Štúdia hovorí, že ľudia, ktorí sú otvorení novým skúsenostiam, sa radi neustále učia niečo nové a extroverti sa zas vyznačujú tým, že energiu a potešenie čerpajú z interakcie s inými ľuďmi. Je teda logické, že človek s takouto osobnostnou kombináciou sa nebude umárať strachom z toho, že ho niekto súdi a pravdepodobne si o ňom myslí niečo nelichotivé.

Empatia nie je vždy výhrou

Na druhej strane, jedinci, ktorí sa vyznačujú prívetivosťou a sú menej otvorení novým skúsenostiam, sa pravdepodobnejšie budú trápiť sociálnou úzkosťou. Prívetiví ľudia sú totiž zvyčajne veľmi empatickí a priateľskí, čo nemusí byť vždy len pozitívne. Na jednej strane chcú byť všetkým po vôli a splynúť s davom, no na druhej strane sa z toho príliš netešia a radšej by sa utiahli niekam do bezpečia.

Foto: unsplash

Sociálna úzkosť má rôzne formy

Sociálnu úzkosť však nie je také ľahké definovať, niektorí ľudia sa totiž boja napríklad len hovorenia na verejnosti, kým iní majú strach z každej situácie, kde prídu do kontaktu s iným človekom. Niektorí ľudia jej musia čeliť len na pracovisku, kým iní by najradšej vôbec nevytiahli päty z domu, ani len do potravín. Práve ľuďom so sociálnou úzkosťou sa venovala aj štúdia publikovaná v časopise Addictive Behaviors, ktorá tvrdí, že takí jedinci sa často uchyľujú k rôznym formám obranných mechanizmov, napríklad k fajčeniu cigariet.

Našťastie, nech má sociálna úzkosť akúkoľvek príčinu a akýkoľvek spúšťač, vždy existuje možnosť, ako ju vyriešiť. Inštitút zaoberajúci sa sociálnou úzkosťou hovorí, že výrazné pokroky robia ľudia napríklad pri aplikácii kognitívno- behaviorálnej terapie.

bustle
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )