Mentálne poruchy sú širokou verejnosťou ešte stále málo chápané a vnímané ako stigma. Keď príde reč na depresiu alebo úzkostnú poruchu, mnoho ľudí si myslí, že je možné sa z toho jednoducho dostať.

Skúste to však povedať čo i len jednému z 350 miliónov ľudí na svete, ktorí trpia depresiou. Štatistiky sú desivé. Až 800-tisíc neliečených ľudí trpiacich depresiou spácha ročne samovraždu.

Univerzita Duke uverejnila v časopise The Journal od Abnormal Psychology štúdiu, v ktorej tvrdí, že sa pomaly ale isto stáva nezvyčajným, ak niekto do stredného veku nemá žiadnu skúsenosť s akoukoľvek psychickou poruchou. Z 988 ľudí, ktorí sa zúčastnili výskumu, len 171 z nich nikdy netrpelo príznakmi depresie či úzkosti, ani inými psychickými chorobami, ktoré sa vyznačujú výskytom vo veku od 11 do 38 rokov. To znamená, že kým dosiahneme vek 38 rokov za predpokladu, že sa situácia vo svete nebude nijak výrazne meniť, každý jeden z nás môže spadať do 83 percent tých, ktorí majú skúsenosť so psychickou poruchou, alebo nejakou trpia.

Z 83 percent jedincov z výskumu, ktorý mali skúsenosť s mentálnou poruchou, mala polovica  krátkodobú prechodnú psychickú poruchu alebo užívali návykové látky. Druhá polovica trpela alebo trpí chronickou psychickou poruchou, ako je napríklad depresia, bipolárna porucha alebo iné poruchy, ktorých súčasťou sú opakujúce sa alebo trvalé psychotické epizódy.

Táto štúdia bola longitudinálna čo znamená, že zúčastnení boli sledovaní dlhodobo. Medzi vekom 11 až 38 rokov boli od nich údaje zhromažďované celkovo osemkrát. Takto mohol byť ich psychický zdravotný stav sledovaný počas celého mladého veku.

pixabay.com

Zaujímavé je, že donedávna vládla myšlienka, že ak človek vyrastá v dobre zabezpečenej rodine, je po fyzickej stránke zdravý a je inteligentný, znamená to, že je menej pravdepodobné, že bude niekedy trpieť psychickou poruchou. Táto štúdia však domnienku vyvrátila. Ukázalo sa, že nižšia pravdepodobnosť vzniku a rozvoja psychickej poruchy už od veľmi mladého veku je u tých, ktorí nezažívajú často negatívne emócie, majú zdravý spoločenský život a vykazujú zdravý stupeň sebakontroly. Čo sa dospelých týka, najlepšie sú na tom tí, ktorí majú dobré vzdelanie, sú spokojní vo svojom zamestnaní a so svojim vzťahom. Neznamená to, že takíto ľudia sú vždy šťastní, avšak je prítomná oveľa nižšia pravdepodobnosť, že budú niekedy trpieť depresiou a inými poruchami.

pixabay.com

Dôležité je podotknúť, že všetci účastníci výskumu pochádzali z jedného miesta, a to z mesta Dunedin na Novom Zélande, výsledky teda môžu byť platné len pre túto oblasť. Podobné výskumy však boli robené aj vo Švajčiarsku a USA a výsledky boli takmer rovnaké.

Výsledkom teda je, že výskyt psychickej poruchy aspoň raz za život môže hroziť každému z nás.  Čím viac ľudí o tomto vie, tým viac ich bude chovať rešpekt a pochopenie k tým, ktorí si takýmto utrpením prešli alebo ešte stále prechádzajú. Vedci sa ešte stále pokúšajú presnejšie zistiť, aká časť depresie je spôsobená genetikou, aká časť prostredím, psychikou a neurologickými vplyvmi, alebo kombináciou všetkých.

pixabay.com

Prehliadaným, avšak dôležitým faktorom je aj hormonálna antikoncepcia. Posledná štúdia uskutočnená v Dánsku ukázala, že existuje istá spojitosť medzi vznikom depresie a užívaním hormonálnej antikoncepcie. U žien, ktoré antikoncepciu užívajú, je až o 23 percent vyššie riziko vzniku depresie a potreby antidepresív než u žien, ktorú ju neužívajú.

Vďaka mnohým výskumom je stigmatizácia psychicky chorých pomaly na ústupe, avšak ešte je pred nami veľa práce. Už nemusia ostávať doma zo strachu, že ich iní odsúdia, ešte stále je však pre chorých náročné plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti, nájsť si zamestnanie, ktoré je prispôsobené ich možnostiam a schopnostiam a nebáť sa.

Pozri aj: PSYCHOLÓGOVIA ZISTILI, ŽE EMOCIONÁLNA BOLESŤ JE BOLESTIVEJŠIA, NEŽ TÁ FYZICKÁ

psych.sk (Petra Sušaninová) iflscience.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )