O tom, odkiaľ sa v ľuďoch berie zlo, diskutujú vedci už desiatky rokov.

Jedni tvrdia, že je za to zodpovedná výchova a nedostatok rodičovskej lásky, iní si myslia, že sa taký človek už jednoducho narodí. Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek názor, odborníci si myslia, že je za to zodpovedný tento faktor.

Hovorí sa, že zlého človeka tvorí tzv. temná triáda, ktorá zahŕňa machiavelizmus, narcizmus a psychopatiu. Odborníci Morten Moshagen, Benjamin Hilbig a Ingo E. Zettler sa rozhodli, že sa na temnú stránku človeka pozrú zblízka a nedávno publikovali svoj objav v časopise Psychological Review. Ukázalo sa, že aby bolo možné človeka označiť za zlého, je potrebné, aby sa vyznačoval deviatimi črtami.

Prvou z nich je už spomínaný machiavelizmus, teda schopnosť manipulovať ľuďmi tak, aby jedinec dosiahol svoj cieľ. Druhou črtou je narcizmus, teda nezdravá samoľúbosť. Treťou črtou je psychopatia, teda nedostatok empatie a sebakontroly. Jednou z nových čŕt, ktorá na zoznam pribudla, je egoizmus, teda posadnutosť získavaním výhod na úkor ostatných. Piatou črtou je zahľadenosť do seba, kedy jedinca zaujíma len spôsob, ako získať moc a prevahu nad ostatnými.

Foto: unsplash

Ďalšími črtami sú sadizmusnevraživosť, teda vyžívanie sa v spôsobovaní bolesti iným, či už za účelom získania prospechu alebo bez toho. V rámci ďalšieho faktoru je jedinec presvedčený o tom, že si zaslúži viac ako ostatní, ide teda o nadradenosť. Poslednou z radu čŕt je morálne odpojenie, teda schopnosť konať neeticky bez toho, aby jedinec pociťoval výčitky svedomia.

Zdá sa, že spôsobov, ako byť zlý, je pomerne veľa, odborníci sa preto rozhodli, že to všetko zhrnú pod jediný faktor a pomenujú ho “D-faktor” – odvodené od slova „dark“, teda temný.

Ako sa na všetky tieto faktory vôbec prišlo? Vyššie spomenutí výskumníci vykonali celkovo štyri štúdie, ktorých sa zúčastnilo 2 500 účastníkov. Podrobili sa niekoľkým testom a meraniam, na základe ktorých boli faktory vyvodené.

Foto: unsplash

K pomenovaniu spoločného D-faktoru ich inšpiroval G-faktor, ktorý je súhrnným pomenovaním pre kognitívne schopnosti označujúce inteligenciu. Ak jedinec vysoko skóroval v rôznych oblastiach inteligenčných testov, znamenalo to, že sa môže tešiť z vysokého skóre v G-faktore. Oba faktory sú vykonštruované psychológmi a slúžia na to, aby nám pomohli lepšie pochopiť osobnosť a jedinečnosť človeka.

Pozri aj: 13 varovných signálov, že máte dočinenia so zlým človekom,ktorý má s vami diabolské úmysly

curiosity
Všetko začína v tvojej hlave
1
Uložiť článok
Komentovať