PetraSus / /
Ku každej profesii sa viažu isté očakávania a predpoklady.

Napríklad, obchodník má mať schopnosť načúvať svojim zákazníkom a dokázať odhadnúť ich potreby a túžby, hasič by mal mať skvelú fyzickú kondíciu a učiteľ by mal mať schopnosť študentov zaujať. Od psychológa sa zas očakáva, že bude ku svojim klientom empatický, dokáže im načúvať, klásť správne otázky v správny čas a mnoho ďalších očakávaní.

Čo však urobí z človeka najlepšieho psychológa? Rôznym schopnostiam a zručnostiam sa dá priučiť, ideálne však je, ak má človek isté vrodené predispozície na vykonávanie nejakej profesie. V tom prípade môže byť vo svojom zamestnaní šťastný, spokojný a môžete efektívne pomáhať iným ľuďom.

Vedci sa rozhodli, že zistia, aký typ človeka sa hodí na profesiu psychológa najlepšie. Skupinu tisíc ľudí bez psychologického vzdelania či predošlého tréningu požiadali, aby vyplnili súbor testov. V teste sa nachádzali otázky, ako napríklad či ľudia pracujú usilovnejšie individuálne alebo v skupinkách, či ľudia viac vnímajú tlak zodpovednosti individuálne alebo keď sú v skupine, a či je katarzia skutočne nápomocná, teda či človeku pomôže, keď si negatívne emócie vyventiluje na bábike.

Následne vybrali skupinu účastníkov, ktorým sa v testoch darilo najlepšie. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí sú introverti a sú častejšie smutní, sú lepšími psychológmi, ako veselí extroverti. Okrem toho, ako lepší psychológovia sa ukázali byť tí účastníci, ktorí sú prirodzene zvedavší a majú vyššiu inteligenciu.

unsplash.com

Autor štúdie, Anton Gollwitzer, sa k výsledkom vyjadril nasledovne: „Zdá sa, že ideálny psychológ je ten smutnejší, ale múdrejší. Myslím si, že je to tak preto, lebo takí jedinci nevnímajú svet cez ružové okuliare, ale na rozdiel od extrovertov vidia svet a realitu presne také, aké sú. Okrem toho, introverti sú zrejme pozornejší voči svojmu okoliu, investujú menej energie do interakcie s inými ľuďmi a viac do pozorovania ľudí a svojho okolia. Schopnosť introspekcie je u nich taktiež presnejšia a rozvinutejšia.“

V závere autor výskumu dodáva, že prirodzený psychológ dokáže lepšie odhadnúť svoje vlastné emócie a emócie a správanie iných ľudí. Lepšie rozumie rôznym sociálnym fenoménom a lepšie dokáže predvídať zmeny v spoločnosti. Možno práve takí ľudia chýbajú neraz na dôležitých pozíciách, na ktorých by mohli byť spoločnosti nápomocní.

Čo si myslíte vy, bol by z vás dobrý prirodzený psychológ?

Pozri aj: Za týchto 10 rád by ste si u psychológa zaplatili, no my vám ich prezradíme zadarmo

spring
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)