Barbora Šiagiová / /
Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, ktoré rozhodnutia robíte nevedome a bez premýšľania? Možno ani netušíte, ako rýchlo dokážete odhadnúť ľudí okolo vás.

V živote sme nútení spraviť mnoho rozhodnutí. Niektoré z nich sú výsledkom dlhodobého plánovania, iné musíme vysloviť rýchlo a spontánne, a to prostredníctvom našej intuície. Práve naša intuícia a to, čo nám našepkáva naše vnútro, môže mať výrazný vplyv na to, ako hodnotíme ľudí v našom okolí. 

Aj keď na to, aby sme niekoho dokonale spoznali, potrebujeme nejaký ten čas, prvý dojem rozhodne netreba brať na ľahkú váhu. Mnoho z nás si totiž utvorí obraz o druhých už počas prvý sekúnd stretnutia. A možno na to nie je potrebné ani len stretnutie a úplne postačí profilovka na facebooku. Tu je sedem najčastejších povahových čŕt, ktoré dokážete na iných ľuďoch odhadnúť v priebehu pár sekúnd.

Zodpovedný alebo lenivý?

Stalo sa vám už niekedy, že ste stretli neznámeho človeka a vaše ja vám našepkalo, že ide určite o zodpovednú osobu? Alebo naopak prototyp lenivca? Možno ste si potom povedali, že nechcete predsa len niekoho súdiť na základe prvého pohľadu. Vaše pocity však mohli byť úplne správne. Podľa štúdie Liverpoolskej Univerzity, veľké množstvo ľudí dokáže odhadnúť, do akej miery sme zodpovední, a to len prostredníctvom fotografie našej tváre.

Introvert alebo extrovert?

extrovert
pixabay.com

Túto povahovú črtu môžeme odhadnúť prakticky okamžite. Podľa viacerých prieskumov je náš mozog schopný rozpoznať introverta od extroverta za menej ako jednu sekundu. Pri osobných stretnutiach prijímame neskutočné množstvo informácií, ktoré si možno ani neuvedomujeme. Usmieva sa od ucha k uchu? Smeje sa nahlas? Prirodzene a milo komunikuje aj s neznámymi ľuďmi? Ak ste odpovedali na všetky otázky kladne, je možné, že ste niekoho okamžite vyhodnotili ako extroverta.

Veriaci či ateista?

Prekvapivo, túto charakteristickú vlastnosť človeka si všímame, podobne ako pri predchádzajúcej črte, okamžite a takmer s úplnou presnosťou. Ba čo viac, na to aby ste zistili, či ide o človeka hlboko veriaceho alebo totálneho ateistu, vám postačí len fotografia celého tela. Túto štúdiu publikovali odborníci z oblasti sociológie, ktorí ukázali vzorke vybraných ľudí fotografie viacerých osôb s ich prirodzenými prejavmi a bežným vzhľadom. Keď sa ich opýtali na stupne náboženskej zanietenosti, vzorka ľudí ich okamžite vedela správne odhadnúť. Všímali si niekoľko znakov, ako napríklad mieru uhľadenosti, výraz tváre či spôsob a štýl obliekania.

Agresívny alebo skôr pasívny?

muz
pixabay.com

Pôsobí na vás niekto skôr pasívne než agresívne? Možno to nie je len vo vašej hlave. Je verejne známe, že črty tváre, a to najmä u mužov, nám jednoznačne naznačujú, alebo v nás vyvolávajú domnienky o tom, či ide o agresívneho človeka. Kanadský experiment zistil, že ženy dokázali správne rozpoznať takýchto mužov od tých menej ráznych, a to opäť len na základe fotografie za menej ako jednu sekundu. Dôležité je však poznamenať, že agresívne črty tváre v nás nepodnecujú len negatívne asociácie. U mužov si ich zvykneme nevedome spájať aj s úspechom či silou.

Dušou dobrodruh alebo domased?

dobrodruzstvo
pixabay.com

Na rozdiel od predchádzajúcich povahových čŕt, to či má niekto dušu dobrodruha, neusudzujeme podľa toho, ako vyzerá. Celá záhada je ukrytá v chôdzi a teda v spôsobe, akým sa daná osoba pohybuje. Ľudia majú tendenciu považovať za dobrodruhov tých ľudí, ktorí robia dlhšie a uvoľnenejšie kroky, pretože to v nás vyvoláva pocit odvahy. Podľa prieskumov sa však toto tvrdenie nepotvrdilo a prvýkrát nás teda odborníci varujú pred predčasnými závermi a našou intuíciou.

Je inteligentný?

inteligencia
pixabay.com

Autori zaujímavej štúdie Národného centra biotechnológie sa pokúšali zistiť odpoveď na otázku: Čo považuje populácia za vonkajší ukazovateľ inteligencie? Môžno vás to prekvapí, no výsledky ukázali, že inteligencia je vo vysokej miere spojená s našim sebavedomím. Osoby, ktoré počas rozhovoru udržiavali očný kontakt so svojim spoločníkom, boli vo väčšej miere označovaní za intelektuálov než tí, ktorí pohľadom skôr uhýbali.

Dôveryhodný či maloverný?

Odborníci z Princetonu vytvorili v jednom zo svojich prieskumov dve skupinky ľudí. Prvej vzorke účastníkov ukázali viacerých ľudí na fotografiách na menej ako jednu sekundu. Po tejto krátkej prezentácií mali zhodnotiť ich osobnostné črty, ktoré zahŕňali aj dôveryhodnosť či atraktívnosť osôb. Druhej skupinke ukázali tých istých ľudí, no poskytli im toľko času, koľko potrebovali bez akéhokoľvek obmedzenia. Výsledkom nebol takmer žiadny rozdiel v hodnoteniach dôveryhodnosti ľudí u oboch skupinkách účastníkov. Môžeme teda konštatovať, že v tomto prípade by mohla naša intuícia fungovať celkom spoľahlivo.

Samozrejme, že naše názory na ostatných si nevytvárame len na základe prvého dojmu, ale aj prostredníctvom konkrétnych situácií. Nech je však prvý dojem akýkoľvek, vždy je ho možné neskôr zlepšiť, v tom horšom prípade aj pokaziť. Meškáte do práce? Ste pripravení na dôležité stretnutia? Netreba zabúdať, že toto všetko si prísne ľudské oko pozorne všíma.

Pozri aj: 14 psychologických trikov, vďaka ktorým budete lepšie rozumieť ľuďom

Psych.sk (Barbora Š.) iheartintelligence.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)