Barbora Šiagiová / /
Stres zažívame v práci, v škole alebo pri významných či dôležitých situáciách. Hovorí sa, že nie vždy je stres negatívny, no sú momenty, kedy by ste ho určite radšej potlačili hlboko do úzadia. Možno je to jednoduchšie, než ste si mysleli. Vedeli ste, že sa to dá počas dvoch minút?

Neverbálna komunikácia nás sprevádza celý život. Počas toho, ako sa rozprávame a vymieňame si informácie, nevedome pohybujeme aj s našimi rukami a telom. Sociologička Amy Cuddy hovorí, že gestikulácia a vonkajšie pohyby, majú výrazný vplyv na to, čo si o nás ľudia myslia. Ba čo viac, niektoré postoje tela a pózy, ktoré zaujímame, zvyšujú činnosť nášho mozgu a pomáhajú nám prekonať bežný stres už počas dvoch minút.

poloha1
Roman Zaharchenko

Ľudia si podvedome všímajú, ako so svojim telom, rukami či tvárou pohybujeme. Reč tela, alebo aj neverbálna komunikácia môžu mať výraznejší vplyv napríklad pri príhovore, počas vystúpenia pred verejnosťou, pri pracovnom pohovore, či pri bežnom rozhovore. Zvieratá prostredníctvom reči tela ukazujú svoju silu a zväčšujú si svoje teritórium. Je to podobné aj pri nás, ľuďoch. Otvorená hruď nám naznačuje sebavedomie, naopak zatvorená strach.

poloha2
Roman Zaharchenko

Telo je odrazom našej mysle. Silní ľudia sú viac optimistickí a sebavedomí, riskujú častejšie a neboja sa prehry. Je to spôsobené tým, že takíto ľudia majú vyššiu hladinu testosterónu a nižšiu hladinu kortizolu, stresového hormónu, čo znamená, že sú odolnejší voči stresu.

poloha3
Roman Zaharchenko

Amy Cuddy vyskúšala experiment, v ktorom jedna skupina ľudí zaujímala silné a otvorené postoje a druhá skupina, naopak slabé a uzatvorené. Výskum ukázal, že silné postoje zvyšujú tvorbu testosterónu o 20%, a zároveň znižujú kortizol o 25%. Druhý výsledok sa týkal profesijnej oblasti. Potvrdilo sa, že zamestnávatelia si vo väčšej miere vyberajú uchádzačov, ktorí používajú otvorené a silné gestá.

poloha4
Roman Zaharchenko

Môžeme tento fakt využiť  v bežnom živote? Amy Cuddy nám radí, aby sme si pred dôležitým stretnutím, našli chvíľu len pre seba, a či už v kúpeľni, vo výťahu alebo v izbe skúsili niektorú z otvorených pozícií aspoň na dve minúty.

poloha5
Roman Zaharchenko

Pozri aj: VYSKÚ­ŠAJ 7-DŇOVÚ VÝZVU Z NÓR­SKA, KTORÁ TI POMÔŽE OBJA­VIŤ SVOJE (NAJ)LEPŠIE JA

brightside.me
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)