Barbora Šiagiová / /
Odborníci z oblasti medicíny nás neustále informujú o výsledkoch svojich výskumov, najmä tých úspešnejších. Objavujú nové a niekedy možno aj netypické možnosti liečby s cieľom zlepšiť naše zdravie. Vhodným príkladom by mohli byť aj výsledky nasledujúceho výskumu.

Určite ste už počuli o magických hubách či holohlavcoch a o ich halucinogénnych účinkoch. Vedeli ste ale, že dokážu oveľa viac? Štúdie dvoch uznávaných univerzít potvrdili, že len jediná dávka psilocybínu, látky, ktorá sa nachádza v divo rastúcich hubách, dokáže zmierniť pocity úzkosti a depresie u smrteľne chorých pacientov, ktorým zostáva len pár mesiacov života.

Práve takýto ľudia sú nútení podstupovať častokrát náročnú liečbu, počas ktorej podliehajú strachu. Podľa výskumu publikovaného v medicínskom magazíne The Lancet, až 40% pacientov, ktorí trpia rakovinou, máju počas svojej liečby skúsenosti so zmenami či poruchami nálad. Bežné antidepresíva dostupné v lekárňach nie sú efektívne a takmer vôbec im nepomáhajú.

Čarovné účinky magických húb

huby
pixabay

Účinky húb sa stali predmetom dvoch nezávisle od seba vznikajúcich  štúdií. Prvej sa venovali odborníci na pôde Univerzity Johna Hopkinsa a druhej zas profesionáli zdravotníckeho centra Langone z New Yorskej Univerzity. Obe štúdie ukázali ako môže byť psilocybín použitý pri liečbe duševného stavu smrteľne chorých pacientov. Pacienti sa po prvých dávkach cítili oveľa lepšie a pokojnejšie.

„Najpozoruhodnejšie zistenie je, že už jedna dávka psilocybínu, ktorej účinok trvá 4 až 6 hodín, dlhodobo eliminuje pocity depresie a úzkosti. Tieto zaujímavé výsledky môžu predstavovať nový vzor liečenia mnohých duševných chorôb,“ povedal Roland Griffiths, autor štúdie Univerzity Johna Hopkinsa.

Na výskume Rolanda Griffithsa sa podieľala vzorka zložená z 51 pacientov postihnutých agresívnou formou rakoviny. Počas piatich týždňov prijímali vysoké, ale aj nízke dávky psilocybínu, pričom hodnoty týchto dávok sa pohybovali od 3 do 25 miligramov.

Zdravotné stredisko Langone New Yorskej Univerzity zvolilo odlišný spôsob výskumu. Pozorovali 29 účastníkov, ktorým podali tabletku psilocybínu a neskôr niacínu, vitámínu B, ktorý predstavoval len placebo efekt. Odborníci potvrdili, že pacienti boli okamžite po prijatí psilocybínu, pokojnejši a viac vyrovnaní, a to aj počas nasledujúcich 6 mesiacov. Okrem toho, 80% pacientov povedalo, že lieky, ktoré im boli predpisované v minulosti a ktoré sú určené na liečbu duševnej nerovnováhy, nemali také pozitívne účinky.

Obe štúdie priniesli takmer identické výsledky, väčšina účastníkov cítila zmiernenie ich duševných ťažkostí okamžite, a navyše aj polroka po prijatí vyššej dávky. Až 65% pacientov dokonca hovorí o absolútnom zmiznutí týchto pocitov.

Zmena k lepšiemu?

depresia
pixabay

Dve tretiny pacientov, ktorí sa na výskume zúčastnili, ho zhodnotili ako jednu z najvýznamnejších skúseností v ich živote. Výskum im priniesol nie len zlepšenie zdravotného stavu, ale aj pozitívne zmeny v ich súkromnom živote. Dôležité je však zdôrazniť, že aj keď psilocybín nelieči rakovinu ako takú, do určitej miery pacientom pomáha vysporiadať sa s ňou a nepodliehať smútku. Mnoho z nich nedokáže hovoriť o svojej chorobe. Diskusie sú častokrát sprevádzané výraznými prejavmi, plačom alebo triaškou. Psilocybín túto úzkosť odbúrava a pomáha ľuďom zaradiť sa opäť do bežného života.

Nahradí psilocybín klasické lieky?

lieky
pixabay

Zatiaľ je liečenie psilocybínom len súčasťou vedeckých výskumov a významným teoretickým poznatkom. Psilocybín je zložkou magických húb či holohlavcov, ktoré sú totiž stále klasifikované ako nelegálne drogy. Presadenie psylocybínu do medicínskej oblasti rozhodne nebude jednoduché a vedcov čaká ešte pomerne dlhý proces získavania ďalších poznatkov.

Spomínané dve štúdie rozhodne nie sú jediné, ktoré sa sústredili na účinky psilocybínu. Pár menších výskumov už dávnejšie ukázalo, že má potenciálnu schopnosť liečiť aj alkoholizmus, obsedantno – kompulzívne poruchy, depresiu, a dokonca aj fajčenie. Čím viac sa podobné výskumy budú hromadiť, tým reálnejšou sa stane predstava, že jedného dňa bude psilocybín dostupný tím, ktorí to najviac potrebujú.

Psych.sk (Barbora Š.), iheartintelligence.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)