Petra Sušaninová / /
Nikto nie je absolútny introvert alebo absolútny extrovert. Väčšina ľudí v závislosti od situácie kolíše medzi týmito dvoma spektrami. Oba konce tohto spektra majú svoje výhody aj nevýhody. Z nejakého dôvodu však introverti ľudí zaujímajú a priťahujú.

V našej spoločnosti sú vytvorené isté stereotypy, ako by mal človek vyzerať a ako by sa mal správať. Napriek tomu, že väčšina introvertov do takýchto kolóniek nezapadá a často sú považovaní za zvláštnych, je v nich niečo špeciálne, čo ľudí priťahuje. Už aj v škôlke na pieskovisku si všimnete dieťa, ktoré je introvertné, lebo niečím spomedzi ostatných vyniká. Čo to vlastne je, čo je na introvertoch také atraktívne?

Bolo vykonaných niekoľko výskumov aj menších prieskumov, ktoré zisťovali, prečo sú introverti neodolateľní a napriek tomu, že radšej by boli často neviditeľní, pútajú pozornosť. Výsledkom je niekoľko nasledujúcich vlastností, ktorými najčastejšie disponujú:

Sú to prirodzene dobrí poslucháči

Každý občas potrebuje, aby boli jeho pocity, názory a myšlienky vypočuté a istým spôsobom schválené. Preto je univerzálne platným pravidlom, že ľudia, ktorí dokážu počúvať, sú pre iných magnetom. Mnoho ľudí má sklony viac rozprávať ako počúvať, aj keby to mali byť prázdne reči. A na vybudovanie načúvacích schopností je treba mnoho tvrdej práce. Introverti s týmto problém nemajú. Introvert nie len že bude počúvať pokojne aj hodinu vkuse, ale nad tým čo mu hovoríte sa aj zamyslí. Pokiaľ o to požiadate, radi poskytnú aj radu. Ironicky, ich neochota byť stredobodom pozornosti im pomáha zlepšovať jednu z najviac oceňovaných sociálnych schopností.

introvert1
pixabay.com

Sú záhadní a predstavujú istú výzvu

Keďže introverti menej často vyhľadávajú sociálne interakcie a nepotrebujú nejaké „pobúchanie po pleci“, nebudú sa nikomu vtierať do priazne. Taktiež, je málo pravdepodobné že pred vami odhalia niečo zo seba, nejaký kúsok svojej osobnosti. A z nejakého dôvodu ľudí zaujíma to, čo nemôžu mať. To, čo je potrebné si vybojovať, je neodolateľné. Akurát, introvertom nejde práve o to. Na nič sa nehrajú. Keďže sú si vedomí svojich hodnôt a schopností, pokojne vás nechajú, aby ste sa potrápili, kým si ich získate. Tých netrpezlivých to môže privádzať do šialenstva, pre iných je to však jednoducho neodolateľné pokušenie.

Sú empatickí

V istej štúdii zvanej Lemon Juice Study bolo zistené, že introverti sú často oveľa senzitívnejší, ako extroverti. Podstatou Lemon Juice Study bolo, že introvertom aj extrovertom kvapli výskumníci na jazyk citrónovú šťavu a sledovali, ktorá skupina bude následne vylučovať viac slín. Introverti slinili viac. Za tento efekt je zodpovedná tzv. retikulárna formácia v mozgu. Tá zodpovedá aj za reakcie na sociálne podnety. Introverti sú teda citlivejší k pocitom iných ľudí. Táto citlivosť v kombinácii s pozorovacími schopnosťami a so schopnosťou načúvať ľuďom činí introvertov zaujímavými.

introvert2
customericare.com

Sú schopní odložiť okamžité uspokojenie

Introvertom vadí odložiť okamžité uspokojenie oveľa menej ako extrovertom. Preto im nevadí počkať si chvíľku, kým vás nechajú získať si ich pozornosť a náklonnosť. Ako už bolo spomenuté, v istom zmysle sú záhadou a sú skvelí v „hraní“ sa na nedostupných. Bez toho, aby sa o to vôbec museli snažiť. Menej vzrušujúcou, avšak stále nesporne skvelou výhodou tejto schopnosti je, že tí ktorí sú schopní odložiť okamžité uspokojenie, sú po usadení sa lepšími manželmi, otcami a aj lepšími zabezpečovateľmi rodiny než tí, ktorí nie sú schopní odložiť uspokojenie.

introvert3
binvested.com.au

Robia múdre rozhodnutia

Väčšina introvertov, ak sa potrebuje rozhodnúť o niečom dôležitom, dá si načas. Čiastočne je to preto, že kvôli svojim pozorovacím a načúvacím schopnostiam majú veľa informácií na zváženie. Súvisí to však aj so spôsobom, akým je štrukturovaný ich mozog. Harvardská štúdia Randyho Bucknera z roku 2012 dokazuje, že introverti majú väčšiu a hrubšiu vrstvu sivej mozgovej hmoty na pre- frontálnom kortexe. Táto oblasť mozgu je zodpovedná za abstraktné myslenie a rozhodovanie. To znamená, že introverti sa nerozhodujú dlho preto, že by boli nerozhodní alebo málo sebavedomí. Znamená to, že pred tým, ako sa rozhodnú pre nejakú alternatívu, viac premýšľajú a zvážia každú možnosť. A preto si sa svojim rozhodnutím aj pevne stoja.

Sú oddaní

Pri sociálnej interakcii vynakladajú introverti oveľa viac energie ako extroverti. Preto radi trávia čas aj osamote a chvíľku samoty dokážu oceniť. A čas, ktorý sa rozhodnú tráviť v spoločnosti, venujú ľuďom, na ktorých im naozaj záleží. Introverti jednoducho nepovažujú za potrebné ani užitočné vynakladať námahu a čas na to, aby si budovali rozsiahlu sieť priateľstiev. Naopak, vyberú si úzky okruh priateľov, na ktorých im skutočne záleží a tým „odovzdajú“ svoje srdce.

intovert4
pixabay.com

Napriek tomu, že introverti občas môžu pôsobiť ako zvláštna odnož populácie, to čo sa v nich ukrýva je cenné. O to viac, že sa nerozdajú každému, ale len tomu, kto si to podľa ich názoru zaslúži. Ak teda máte v okruhu svojich priateľov nejakého introverta, zrejme ste zaujímavý človek, ktorý za to stojí.

Pozri aj: 14 SITUÁCIÍ A NOČNÝCH MÔR, KTORÉ ZAŽÍVAJÚ INTROVERTI KAŽDÝ DEŇ

psych.sk (Petra Sušaninová) iheartintelligence.com
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)