Sociálne zručnosti nie sú tým, v čom by väčšina vysoko inteligentných ľudí vynikala.

Chceli by ste si niekedy s ostatnými vychádzať lepšie? Paradoxne, problémom môže byť vaša vysoká inteligencia. Práve ona totiž môže brániť rozvíjaniu sociálnych zručností. Prečo?

V bežnej konverzácii príliš premýšľate nad odpoveďami dlhšie

Inteligentní ľudia majú tendenciu najprv premýšľať, až potom hovoriť. Vysloveným slovám prikladáte väčší význam, než ostatní ľudia. Tí si však vaše premýšľanie niekedy môžu so „spomalenosťou“.

Obyčajné a bežné témy vás môžu nudiť

Hlavným dôvodom, pre ktorý môžete mať menej kontaktov ako iní ľudia je, že nedokážete zdieľať nadšenie pri zapájaní sa do každodenných, všedných rozhovorov. O to radšej ste, ak nájdete niekoho, kto by mal rovnaké záujmy, ako vy.

Ste viac sebavedomí

Ste si istí sami sebou, preto je vaše zdravé sebavedomie prirodzené. Iní ľudia ho však môžu považovať za istú formu povýšenosti, či namyslenosti.

pixabay.com

Nájsť spoločnú reč s inými ľuďmi vám môže robiť problém

O väčšinu tém, ktoré vo vás vyvolávajú záujem, sa ostatní ľudia zväčša nezaujímajú. Je pravdou, že v spoločnosti dnes ľahšie nájdete niekoho na debatu o celebritách, než na rozhovor o novinkách z oblasti vedy, či diskutovanie o filozofii.

Až príliš dokážete ľudí odhadnúť

Vysoká inteligencia sa vo väčšine prípadov spája aj s vysokým emočným kvocientom (EQ). To znamená, že pri konverzácii s inými ľuďmi dokážete citlivo odpozorovať nielen obsah ich slov, ale aj výrazy ich tváre, či tie najjemnejšie náznaky reči tela. Ľahko teda spozorujete, kedy je niekto netrpezlivý, znudený, neúprimný, alebo vás nepočúva. Hneď ako takéto správanie odhalíte, nie ste schopní v takejto konverzácii pokračovať a radšej ju predčasne ukončíte.

Je vám nepríjemné hovoriť o svojich súkromných záležitostiach

Niekedy žasnete, aké detaily zo svojho súkromia si dokážu povedať ľudia, ktorí sú si takmer cudzí. Vy takéto informácie zdieľate len s úzkym okruhom ľudí, ktorým plne dôverujete a poznáte ich už dlho. Ľudí však informácie z vášho súkromia zaujímajú a ak im ich neprezradíte, považujú vás za uzavretého človeka.

theodysseyonline.com

Skrývate svoju „Achillovu pätu“

Každý má miesto, kde je najzraniteľnejší, no vy viete, ako by ho ľudia mohli zneužiť, a preto ho pred každým skrývate. Vysoko inteligentní ľudia sa totiž z vlastných chýb dokážu poučiť viac. Ak však svoje slabosti schovávate, ľudia si o vás často myslia, že sa pretvarujete. Na názore druhých vám však nezáleží, radšej konáte rozvážne a ochránite sami seba.

Vaše reakcie môžu byť príliš zanietené

Bežnými témami vás síce nik nezaujme, no ak natrafíte na zaujímavú debatu, viete sa skutočne zanietiť. Nie každý to však pochopí správne a vaše správanie môžu iní považovať až za agresívne. Ľudia sa tiež neradi nechávajú poúčať, preto môžu niektorí ťažko niesť to, čím všetkým do diskusie môžete prispieť.

Niekedy je pre vás ťažké vyhnúť sa konfliktu

Vysoko inteligentní ľudia prichádzajú do konfliktu s druhými ľuďmi pomerne často, a to preto, že niektoré poznámky nedokážete jednoducho „absorbovať“. Ľudia však nemajú radi, keď im protirečíte, a to ani vtedy (alebo predovšetkým vtedy), keď nemajú pravdu.

Ste úzkostlivejší

Viacero štúdií dokázalo spojitosť medzi vysokou inteligenciou a vyššou mieru pociťovanej úzkosti. S tým súvisia aj výsledky ďalších štúdií, ktoré potvrdili, že inteligentní ľudia si až príliš uvedomujú všetky okolité skutočnosti, a tak majú väčší problém cítiť sa šťastne. Znížená schopnosť pociťovať šťastie sa tak pripisuje pod častejšie stavy úzkosti.

Pozri aj: PREČO INTELIGENTNÍ ĽUDIA NEMÔŽU NÁJSŤ ŠŤASTIE, ANI KEĎ SA TAK VEĽMI SNAŽIA

psych.sk (Henrieta Balázsová), learning-mind
Všetko začína v tvojej hlave
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )