Preveďte na arabské číslo:

Preveďte na rímske číslo:

Preveďte na arabské číslo:

Preveďte na rímske číslo:

Preveďte na arabské číslo:

Preveďte na rímske číslo:

Preveďte na arabské číslo:

Preveďte na rímske číslo:

Vypočítajte príklad:

MMXI - DCV = MCDVI pretože 2011 - 605 = 1406

Vypočítajte príklad:

DCLXXII+ CCCXXVIII= M, lebo 672+ 328 = 1000