thespiritscience.com

Matej Mensatoris / / Veda
Možno sa to už viackrát stalo aj vám. Uprostred sna ste si odrazu uvedomili, že to, čo zažívate, nie je realita, ale len sen....

Možno sa to už viackrát stalo aj vám. Uprostred sna ste si odrazu uvedomili, že to, čo zažívate, nie je realita, ale len sen. Vďaka tomu sa aj nočná mora môže premeniť na vtipnú udalosť, na ktorej už nebude nič desivé. Takýto sen sa volá lucidný sen alebo vedomé snívanie. Tento fenomén ešte nie je podrobne preskúmaný, no teraz vedci z inštitútu Maxa Plancka prišli na zaujímavé skutočnosti.

Ich nová štúdia ukazuje, že ľudia, u ktorých sa vedomé sny objavujú častejšie, mali aktívnejšie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za sebareflexiu. Podľa výskumníkov to znamená, že ak sme počas dňa viac sebareflexívni, teda uvedomujeme si samého seba, svoju momentálnu situáciu a reálne sa nad ňou zamýšľame, tak je väčšia šanca zažívať lucidné sny.

iflscience.com
iflscience.com

Autorka štúdie Elisa Filevichová uviedla, že každodenná a častá sebareflexia zabezpečí, že aj počas sna si začneme uvedomovať, čo sa reálne deje. Človek si jednoducho uvedomí, že leží v posteli a spí, a to, čo zažíva, sa odohráva len v jeho hlave.

Vedci z inštitútu Maxa Plancka požiadali účastníkov štúdie, aby vyplnili dotazník týkajúci sa lucidných snov. Na základe výsledkov ich rozdelili do skupín, podľa toho ako často a či vôbec takéto sny mávajú. Potom účastníkom skenovali mozog pomocou magnetickej rezonancie a porovnávali výsledky.

Výskumy ukázali, že skupina, ktorá často zažíva lucidné sny, má väčšiu mozgovú aktivitu v oblasti mozgu zvanej prefrontálny kortex v porovnaní s tými, ktorí takéto sny nemávajú, alebo ich majú len zriedka.

cdn.zmescience.com
cdn.zmescience.com

Pokračovanie na ďalšej strane…

0
Komentovať (0)