Lukáš Mužla / / Veda
Niekedy je ťažké spojiť tradičné rozmýšľanie so závermi, ktoré prináša veda. Inak to nie je ani v tomto prípade. Keď si však tento článok prečítate, budete všetko okolo seba vnímať celkom inak ako doteraz.

Všetko okolo nás je hmotné, môžeme si to ohmatať a len ťažko by vás niekedy napadlo to, o čom sa bude písať v tomto článku. Vaši priatelia, rodina, predmety okolo vás, dokonca aj vy sami, to všetko je z 99.999…% len prázdny priestor. Znie vám to šialene? Dovoľte nám to trošku vysvetliť…

Áno, ľudské telo je z 99.999…% len prázdny priestor. A nie len naše telo, ale všetko v našom vesmíre. Znie to podivne, všakže? Všetko je však zložené z atómov, o tom sa hádať nebudeme. Atóm je zložený zo svojho jadra (ktoré obsahuje protóny a neutróny) a vonkajšieho obalu, obsahujúcom elektróny. A práve v tom je podstata toho prázdna….

pixabay.com
pixabay.com

Na pochopenie tejto myšlienky je potrebné pozrieť sa na veci celkom inak a otvoriť svoju myseľ. Predstavte si jeden atóm. Tú maličkú súčasť všetkého. Jadro atómu je asi 100 000-krát menšie ako atóm samostatný. Teraz si predstavte jadro atómu, ktoré by bolo také veľké ako arašid. Obal atómu by potom musel byť asi tak veľký ako futbalový štadión. A práve tento prázdny medzipriestor v každom z miliárd maličkých atómov je myšlienkou, toho obrovského prázdna, z ktorého sa vlastne všetko skladá.

capitulotogenia.wordpress.com
capitulotogenia.wordpress.com

Odkiaľ teda pochádza hmota, z ktorej sa všetko skladá? Odpoveďou je energia. Ako už isto viete, všetko sa skladá z atómov, zložených z elektrónového obalu a protónového a neutrónového jadra. V jadre sa však nachádzajú ďalšie ešte menšie častice, ktoré sú vlastne dodnes najmenšími známymi časticami hmoty, ktoré sa nazývajú kvarky. Priestor medzi nimi je teda, ako sme už spomenuli, prázdny. Čo je však prázdno?

aakashphysics.com
aakashphysics.com

Okrem týchto maličkých častíc vypĺňa priestor aj množstvo neviditeľných kvantových polí a vlnenie. Keď sa teda všetko skladá z „prázdnoty“, prečo nedokážu naše „prázdne“ telá prejsť cez „prázdne steny“? Najjednoduchšou odpoveďou je názorný príklad, ktorý veci tak zovšeobecňuje, že im pochopíme aj my, obyčajní ľudia bez vzdelania z kvantovej fyziky. Predstavte si vypnutý ventilátor. Medzi jednotlivými lopatkami je prázdny priestor cez ktorý môžete kľudne dať prsty či celú ruku. Keď však ventilátor zapnete, prsty tam už rozhodne nedávajte. Tento priestor totiž už prázdny jednoznačne nie je.

youtube.com
youtube.com

Tento príklad pomáha aspoň trošku pochopiť tie obrovské tajomstvá fyziky a vesmíru, s ktorými sa vedci po celom svete trápia každý deň. Aj keď sa teda všetko skladá 99.999…% z „prázdnoty“, je rozdiel, ako sa na tento prázdny priestor pozrieme.

ScienceAlert.com
0
Komentovať (0)