Pixabay

Michal Blaško / / LifeHacking
Pre každého z nás je určite dôležité niektoré informácie spoľahlivo uložiť do našej pamäte. Nie vždy je však úplne jednoduché zapamätať si všetky hesla, PIN kódy či zoznám vecí, ktoré chceme v obchode kúpiť. A tie strašné hodiny učenia pred dôležitou skúškou. Teraz si skúsme predstaviť že by existoval nástroj vďaka ktorému by už učenie pre nikoho z nás nebol problém.

Dnes si predstavíme tri spoľahlivé spôsoby, ktoré vám pomôžu si všetky tieto informácie zapamätať a nielen to. Keď si tieto spôsoby osvojíte, budete môcť prednášať celé prezentácie bez toho, aby ste museli čítať text alebo si zapamätať dlhý zoznam za pár sekúnd.

Prvou metódou je Link Method of Memory, teda spájacia metóda zapamätania si. Najlepším spôsobom, ako sa naučiť s touto metódou pracovať a okamžite si zároveň otestovať či naozaj funguje, je urobiť si jednoduché cvičenie. Uvedieme si zoznam 20-tich slov. Vašou úlohou bude prečítať si zoznam a za 30 sekúnd sa pokúste zapamätať si čo najväčší počet slov, tie nasledovne napíšte na papier v tom istom poradí, v akom sú uvedené v zozname. Samozrejme, bez toho, aby ste sa na zoznam pozerali. A teraz už poďme na to:

 1. pero                                      11. fotoaparát
 2. pohár                                   12. obálka
 3. okuliare                               13. sviečka
 4. zajac                                     14. sukňa
 5. ananás                                 15. zebra
 6. Iphone                                 16. jogurt
 7. aviváž                                   17. strom
 8. presso                                  18. deka
 9. televízor                              19. kačica
 10. chladnička                          20. sandáliky
pixabay.com
pixabay.com

Tak ako ste uspeli? Podarilo sa vám napísať všetkých 20 slov? Nech je to akokoľvek, väčšina z nás si dokáže bez pomôcky zapamätať približne 7 plus-mínus dve slová. Pomocou nasledovnej metódy si nielenže zapamätáte toľko slov, koľko chcete, ale ich budete vedieť vymenovať v presnom poradí odpredu aj odzadu. Zoznam budete vedieť hneď po tom, ako ho dokončíte a uchovať si ho môžete tak dlho, ako len budete chcieť. Prvý trik je v tom, že si dané slová predstavíte ako obraz a obrazy medzi sebou pospájate. Pri čom by ste mali dodržať nasledovný postup.

 • Obraz by mal byť neobyčajný. V podstate čím bude vtipnejší alebo nenormálnejší, tým ľahšie si ho zapamätáte.
 • Obrazy sa musia prelínať. Pero vedľa pohára – to veľmi nejdey ale keď si predstavíme obrovský pohár a v ňom kopu pier, ktoré do seba tlačia malými ručičkami to je predstava, ktorá sa dá zapamätať.
 • Obraz musí byť živý. Nudné obrazy nie sú hodné zapamätania si.
 • Zmeňte v obrazoch veľkosti a farby, preháňajte vo svojich predstavách.
 • Nahrádzajte predmety, namiesto okuliarov si predstavte starého muža, ktorý má obrovské okuliare a pozerá sa na malého zajaca, ktorý za sebou ťahá obrovský ananás. Tak ste si v predstave ukotvili hneď tri predmety zo zoznamu. A nezabudnite: obrazy musia byť neobyčajné, aby sa uchovali vo vašej pamäti. Uviesť si môžeme aj pár príkladov:

Pero/pohár: Predstavujem si obrovský pohár. V pohári je veľké množstvo pier, ktoré do seba tlačia.

Pohár/okuliare: Pero, ktoré je na vrchu, má obrovské farebné okuliare.

Okuliare/zajac: V odraze farebných okuliarov je maličký zajac…

A takto pokračujeme s celým zoznamom. Vyskúšajte si to, prípadne niekoho poproste, aby vám vytvoril nový zoznam a budete prekvapení, ako dokonale ste si ho dokázali zapamätať za naozaj krátky čas.

pixabay.com
pixabay.com

Aj napriek tomu, že systém spájania je úžasný, má jednu nevýhodu: v prípade, ak si nespomeniete na jeden z obrazov, celý systém sa zrúti. Aby sa vám to však nestalo, predstavíme si ďalšiu metódu, a tou je systém loci. Funguje rovnako ako metóda link, je tam však rozhodujúci malý rozdiel. Nespájate navzájom jednotlivé pojmy, ale máte predpripravené takzvané somárske mostíky. Pomocou ktorých jednotlivé obrazy pospájate. Ako predloha zoznamu vám môže poslúžiť napríklad vaše telo, to máte vždy so sebou. Na ňom si teda určíte 10 pojmov.

 1. oči                                          6. hruď
 2. uši                                          7. boky
 3. nos                                         8. stehná
 4. ústa                                        9. lýtka
 5. krk                                         10. chodidlá

Teraz už nebudete predmety spájať navzájom medzi sebou, ale s príslušnou častou vášho tela. Teda pero máte zapichnuté v oku, pohár vám trčí z ucha, okuliare máte na nose atď. Nakoľko je však vaše telo dosť obmedzená mapa, na ktorej sa viete orientovať, skúste si veci spájať napríklad s miestnosťou vo vašom dome. Zvoľte si výrazné miesta doma, na ceste do školy či do práce, ktoré dobre poznáte, a tak máte možnosť vybudovať si nekonečný palác vo vašej mysli, kde si budete môcť ukladať pre vás dôležité informácie a jednoducho si ich zapamätáte.

Tieto dve predstavené metódy sú veľmi účinné, no napriek tomu majú dva nedostatky. V myšlienkach musíte prejsť vždy vytvorenou cestou, aby ste sa dostali k určitému pojmu. Čo však môže v prípade, ak je obrazov veľa, chvíľu trvať. Ďalšou nevýhodou je, že si týmto spôsobom nezapamätáte čísla.

pixabay.com
pixabay.com

Systémom Peg System of Memory vyriešite obidva problémy naraz. Anglické slovíčko Peg v preklade znamená „kolík“ alebo „klinček“. Pomocou neho si určitý obraz takpovediac zavesíte do svoje pamäte. Hlavná myšlienka tohto systému je jednoduchá – čísla sa premieňajú na fonetickú abecedu. Nejde o samotné písmená, ale o ich znenie. Tento systém sa dá veľmi jednoducho naučiť a pozostáva len z desiatich hlások. Každé písmeno má jednu a tie je potrebné si pamätať. Tu je zoznam čísel a hlások, ktoré k danému číslu patria:

 • 1 je „J“
 • 2 je „H“
 • 3 je „M“
 • 4 je „R“
 • 5 je „S“
 • 6 je „Š“
 • 7 je „K“
 • 8 je „F“
 • 9 je „P“
 • 0 je „G“

V ďalšom kroku z písmen vytvoríme slová, ktoré budú zodpovedať jednotlivým čísliciam, a ktoré si budeme v duchu predstavovať. Teraz si ukážeme „klinčeky“ pre číslice 0 až 9.

1 – jeleň                                          6 – šíp

2 – hrad                                          7 – kôň

3 – more                                        8 – fľaša

4 – ruža                                          9 – posteľ

5 – sova                                          0 – gaštan

Spájacou metódou si už viete zapamätať 10 slov a dokonca aj viete, na ktorom mieste sa nachádzajú, nakoľko je v spojení ukrytá aj číslica. Je to jednoduché cvičenie, pomocou ktorého si hravo zapamätáte 100 slov, ak do toho investujete trocha času a fantázie. Teraz si ukážeme príklady na čísla 10 až 15:

10 – JoGurt

11 – JoJo

12 – JaHoda

13 – JaMa

14 – JastRab

15 – JeSeň

Pomocou metódy peg si taktiež ľahko zapamätáte aj čísla. Napríklad PIN platobnej karty. Predpokladajme, že PIN je 1292, môžeme si ho predstaviť ako v JaHodovom PoHári zapichnutú oblátku. Alebo si vymyslíte vlastný príklad. Viete si samozrejme zapamätať aj dlhšie čísla, napríklad čísla telefónu. Tak napríklad číslo 48334729. Číslo si najskôr rozdelíme do dvojíc: 48 (RiFle) 33 (MaMa) 47 (RuKa) 29 (HerPes) Potom si môžeme predstaviť kamaráta, ktorému číslo patrí, ako má na sebe rifle, stojí  s mamou ruka v ruke a na ústach má obrovský herpes.

pixabay.com
pixabay.com

Znie to možno trochu komplikovanejšie ako to v skutočnosti je. Pri troche tréningu si budete podobné spojenia vytvárať bez toho, aby ste nad tým vôbec premýšľali a vďaka spojeniu všetkých troch metód si budete hravo pamätať všetko, čo je pre vás dôležité.

interez.sk (Miro Školek), Thorsten Havener


Komentovať (0)