archeo.sk

Mesto Zvolen a spoločnosť SAD Zvolen budú realizátormi pilotnej európskej prevádzky 15 LNG autobusov a jednej LNG čerpacej stanice.

Projekt s názvom LNGAFT (Skvapalnený zemný plyn ako alternatívne palivo pre dopravu), ktorý pilotnú prevádzku zastrešuje, je spolufinancovaný Európskou úniou sumou viac ako 4,15 milióna eur. Zodpovedným za koordináciu projektu je európske zoskupenie hospodárskych záujmov Danube LNG.

„Som nesmierne rada, že práve naše mesto môže pomôcť k zavedeniu nového ekologického paliva do praxe, a to dokonca v celoeurópskom meradle,“ zhodnotila účasť mesta Zvolen v projekte primátorka Lenka Balkovičová.

Pilotný projekt bude prostredníctvom vyhodnotenia dát a nadobudnutými skúsenosťami prevádzkovateľa LNG technológiou prispievať k ich inovácii a vytvoreniu poznatkovej bázy pre ďalší rozvoj tejto technológie na Slovensku.

Skvapalnený zemný plyn LNG sa vyrába zo zemného plynu v procese skvapalňovania, počas ktorého je plyn extrémne podchladený. Vďaka tomu, že má kvapalné skupenstvo, je jeho preprava medzi čerpacími stanicami jednoduchšia. Výhodou kvapalného skupenstva je aj to, že v praxi tankujete objemovo menej plynu v skvapalnenej forme. Čiže po zmene z kvapalného skupenstva na plynné máte podstatne viacej paliva, a to až 3,5 násobok. Zároveň máte dlhší dojazd – hlavne v porovnaní s CNG.

TASR, lacnevozenie.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)