Ilustračná foto: Unsplash

Podľa novej štúdie by bisexualita mohla byť u zvierat prirodzenejšia než heterosexualita.

Homosexuálne prejavy vo zvieracej ríši nie sú ničím neobvyklým. Vedci prichádzajú s teóriou, ktorá tvrdí, že to možno nie je nič neprirodzené. Práve naopak. Portál IFLSciencie prináša novú štúdiu, podľa ktorej sú predkovia zvierat prirodzene bisexuálni. 

Doposiaľ uskutočnené výskumy sexuálnej orientácie u zvierat podliehali predpokladom, že sex slúži primárne na ich reprodukciu. To znamená, že akékoľvek prejavy styku s rovnakým pohlavím by pre zvieratá znamenali zbytočnú stratu energie a zníženie šance na rozmnožovanie.

Ilustračná foto: Unsplash

Ako informuje portál IFLScience, od čias vzniku Darwinovej evolučnej teórie tento jav zostáva pre človeka záhadou. Sexuálne správanie medzi zvieratami rovnakého pohlavia bolo zatiaľ zaznamenané u 1500 rôznych druhov.

Toto číslo si vyžiadalo množstvo energie, ľudského úsilia pri výskume a stále narastá. Nová štúdia však ukazuje, že by tento pohľad na ríšu zvierat mohol byť mylný.

Doktorandka z univerzity v Yale Julia D. Monk totiž prišla s teóriou, ktorá spochybňuje to, že heterosexualita sa u zvierat považuje za prirodzenú a všetky ostatné prejavy sú neprirodzené. Podľa nej by zvieratá mohli byť od počiatku bisexuálne orientované, čo spochybňuje všetky predpoklady a výskumy zoológov.

Ilustračná foto: Unsplash

Správnou otázkou možno nie je prečo áno, ale prečo nie

Julia Monk so svojimi spolupracovníkmi uverejnila štúdiu s názvom Alternatívna hypotéza vývoja sexuálneho správania u zvierat rovnakého pohlavia, v ktorej navyše uvádzajú, že sexuálna aktivita u zvierat, ktorá nevedie primárne k vzniku potomkov, nemusí byť výlučne zameraná na dve zvieratá rovnakého pohlavia.

Sú známe situácie a príhody, kedy bola sexuálna aktivita u zvierat zaznamenaná napríklad aj s mŕtvymi telami či neživými predmetmi alebo aj vlastným stimulačným správaním. Vysvetlením teda môže byť iba časté vzrušenie a absencia veľkej vyberavosti.

Ilustračná foto: Unsplash

Štúdia obsahuje aj dodatok, v ktorom jej autori zdôrazňujú, že zachovávajú rozdiel medzi sexualitou u zvierat a ľudí.

“Tendencia vnímať sexuálne prejavy medzi zvieratami z ľudského pohľadu je pravdepodobne dôvodom, prečo táto myšlienka v minulosti neprišla vôbec do úvahy.”

Predstava, že sexuálne správanie medzi zvieratami rovnakého pohlavia sa objavilo až postupne, je výsledkom heteronormatívneho pohľadu, ktoré je typické práve pre človeka. Podľa nej je heterosexuálne správanie vnímané ako prirodzené pre pohlavne sa rozmnožujúce druhy.

S týmto predpokladom zoológovia pristupujú aj ku skúmaniu sexuality u zvierat. Treba však brať do úvahy aj možnosť, že to tak nie je. Ak by sa to potvrdilo, znamenalo by to, že všetky doterajšie výskumy sú založené na mylnom základe.

iflscience.com
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )