Foto: Pixabay

Polygamia, sexuálne otroctvo, manželstvá rovnakého pohlavia, incest...ľudia majú rôzne preferencie a zdá sa, že väčšina z nich sa odkláňa od klasickej biblickej monogamie.

Okrem toho, ľudia sa dnes do manželstva príliš nehrnú. Najprv si treba užiť život, vyštudovať, zamestnať sa, našetriť niečo, a potom sa vydať, či oženiť a mať deti. A manželstvo sa netýka už len zväzku muža a ženy. Aj keď pri zmienke o homosexuálnom manželstve konzervatívci bránia zásady “kresťanského manželstva”. Ako by malo manželstvo vyzerať podľa Biblie?

Možno vás prekvapí, že ani v Biblii nie je prísne predpísané, že manželský zväzok znamená spojenie muža a ženy na veky vekov. Pokiaľ príde znamenie od proroka, schválenie od Ježiša, alebo požehnanie od Boha, pripúšťajú sa výnimky. Schvaľuje sa napríklad polygamia, či sexuálne otroctvo, všetko má však svoje obmedzenia a pravidlá. Ak by ste sa uchýlili k incestu, či znásilneniu, možno vás za to niekto aj ocení.

V Starom zákone nenájdete o polygamii len zmienku, ale celých 40 strán pojednávajúcich o biblických postavách, ktoré mali niekoľko manželiek. Okrem toho, v Biblii nájdete aj inštrukcie k tomu, ako si zaobstarať niekoľko typov sexuálnych otrokov. Napríklad v časti Exodus v 21. kapitole sa píše: “Ak niekto predá svoju dcéru za nevoľnicu, ona neodíde, ak odchádzajú otrokyne. Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral, nech jej dovolí vykúpiť sa. Nesmie ju však predať cudziemu národu, ak sa od nej odvrátil.”

pixabay.com

Čo sa týka dievčat, ktoré sú ešte pannami, počas vojny ich nečakal šťastný osud. Podľa Numeri 31, 18 “Ale všetky devy, ktoré ešte neobcovali s mužom, nechajte nažive pre seba!”. Boží služobníci totiž prikázali Izraelitom, aby zabili všetky Mediánske ženy a deti, panny však mali nechať nažive. Predtým, než mal muž s pannou sex však muselo byť vykonaných niekoľko rituálov. Žena musela vojsť do domu, ostrihať si vlasy a nechty, vyzliecť si odev, v ktorom bola zajatá a mesiac oplakávať otca a matku. Potom sa mohla stať mužovou ženou. Ak sa mu však prestala páčiť, musel ju nechať ísť voľnú, nesmel ju predať.

Incest je väčšinou zakázaný aj v Biblii, opäť však existujú výnimky. Napríklad, Abrahám a Sára boli údajne poloviční súrodenci. Lotova dcéra ich opila, vďaka čomu sa pomilovali a Boh ich odmenil dvoma synmi, ktorí sa stali vládcami národov.

Predstavte si, že v tragickej udalosti vám zahynie brat a ostane po ňom manželka. Čo by ste robili? Pretože podľa Biblie je vašou povinnosťou oplodniť ju. V Genesis 38 sa píše, že Onan zomrel, pretože radšej vylieval svoje semeno na zem, než aby splodil potomkov so ženou svojho brata.

pixabay.com

Čo v prípade, keď žena nedokáže otehotnieť? Po desaťročiach bez detí Sára poslala Abraháma za svojou slúžkou, aby založili rodinu prostredníctvom nej. Slúžka Hagar otehotnela. Nasledujúce dve dekády sa slúžky pretekali v tom, ktorá porodí viac synov. Muž však nesmie spať so slúžkou, ktorá je prisľúbená inému mužovi. Ak sa tak stane, slúžka musí byť zbitá a muž musí obetovať barana (Levitikus). Ak sa muž dopustí znásilnenia hebrejskej ženy, dotyčný muž si ju môže kúpiť. Podľa Genesis súhlas ženy k styku nie je potrebný, keďže bola vytvorená z mužovho rebra.

Samozrejme, ako sa vyvíjala spoločnosť, vyvíjali sa aj názory ľudí a dnes už sa otroctvo vníma ako zločin. Manželstvo by teda malo byť zväzkom dvoch milujúcich sa ľudí, nech už sú tí ľudia ktokoľvek. Mnoho ľudí sa jednoducho len bojí zmeny a pri akomkoľvek náznaku vybočenia z koľají reagujú hnevom a nenávisťou.

Pozri aj: Prehltnutie svojej predkožky či plodenie detí počas festivalu. Zvláštne sexuálne tradície dodržiavané v rôznych kultúrach sveta

independent, mojabiblia
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )