wikimedia.org

Tieto dni nie sú pre planétu Zem najšťastnejšie. V pondelok sme dosiahli hranicu, ktorú by malo ľudstvo spotrebovať za jeden rok, aby bol život na našej planéte...

Tieto dni nie sú pre planétu Zem najšťastnejšie. V pondelok sme dosiahli hranicu, ktorú by malo ľudstvo spotrebovať za jeden rok, aby bol život na našej planéte udržateľný. Každý rok sa žiaľ k tejto hranici „vyčerpanosti“ dostávame skôr. Tento rok to vyšlo práve na tieto dni, z čoho laicky vyplýva, že na to, aby náš konzumný život mohol byť zachovaný, potrebovali by sme ešte jednu planétu Zem navyše. To ale žiaľ zatiaľ možné nie je, a tak výhľady do našej budúcnosti nie sú veľmi optimistické.

O tom, že ľudstvo drancovaním prírodných zdrojov pretvára našu Zem, sme sa presvedčili už mnohokrát. Pozrite sa na tieto obrázky, ktoré ukazujú, ako drasticky dokáže globálne otepľovanie pretvoriť krajinu.

Spoločnosť Global Footprint Network vypočítava každý rok deň, kedy ľudstvo vyčerpalo svoje zásoby stanovené na jeden rok. Okrem prírodných zdrojov počítajú aj s ochranou a samoobnovou prírody. Dokopy pracujú až s 15-tisíc údajmi, ktoré porovnávajú a analyzujú. Tieto údaje čerpajú zo štatistík a dát Organizácie spojených národov, vedeckej literatúry, a tiež zo štatistík prezentovaných jednotlivými krajinami.

iop.org
iop.org

Na základe týchto informácií potom jednoducho rozdelia ekologické zdroje Zeme a vypočítajú, koľko využitia prírodných zdrojov je ešte pre daný rok udržateľných a koľko už nie. Súčasné údaje ukazujú, že ľudia za tento rok spotrebujú 160 % celkovej ročnej kapacity Zeme.

„Vypúšťame do ovzdušia stále viac oxidu uhličitého než dokážu lesy a oceány prirodzene absorbovať. Na druhej strane využívame stále viac prírodných zdrojov ako sú lesy či lov rýb, čím sa tieto zdroje nestíhajú prirodzene obnovovať“, vysvetľuje spoločnosť vo svojom vyhlásení.

Graf ukazuje na zlom koncom 60. rokov, kedy náš apetít po prírodných zdrojoch už prestal byť udržateľný.

iflscience.com
iflscience.com

Nepríjemný je tiež fakt, že deň, kedy si vyčerpáme zdroje na daný rok, vždy dosahujeme o niečo skôr. V minulom roku to bolo o deň neskôr ako tento rok, pred 10 rokmi to bol asi koniec augusta a napríklad pred 40 rokmi to bol až 19. november.

Avšak aby všetko nevyznievalo len ako zlé, je možné pozorovať, že trend využívania zdrojov sa za posledných 5 rokov začal spomaľovať. Stále síce využívame prírodné zdroje viac a viac, no nárast z roka na rok už nie je až taký vysoký ako v minulosti.

„Parížska klimatická dohoda je zatiaľ najsilnejším nástrojom, ktorým sa národy pokúsia znížiť svoju uhlíkovú stopu. Musíme tlačiť na štáty, no aj na samosprávy, mestá a v neposlednom rade aj na samotných jednotlivcov, aby zmenili svoje postoje k využívaniu zdrojov. Len tak sa nám podarí dosiahnuť stabilitu vo využívaní zdrojov Zeme a zachovať ich aj pre budúce generácie“, povedal Mathis Wackernagel, generálny riaditeľ Global Footprint Network.

zdroj: interez.sk (Matej Mensatoris) iflscience.com

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )