Foto: TASR – Milan Kapusta

"Krajina bude vyčistená od čiernych skládok a budú zavedené opatrenia na zabránenie ich vzniku," píše sa v reformnom pláne.

Slovensko plánuje zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu z 39 percent na 50 percent, do roku 2026 na 55 percent. Vyplýva to z Národného integrovaného reformného plánu nazvaného Moderné a úspešné Slovensko, ktorý v pondelok predstavilo Ministerstvo financií SR.

Slovensko by si podľa plánu malo stanoviť priority pri riešení environmentálnych záťaží. Na základe nich by sa mali realizovať sanácie.

Slovensko chce zreformovať systém triedeného zberu, postupne by sa mali zvýšiť poplatky za skládkovanie a zaviesť by sa mal i povinný množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. V rámci toho sa plánujú využívať smart riešenia. Na prechod na obehovú ekonomiku by mali ísť peniaze v objeme 216 miliónov eur.

Koniec čiernym skládkam?

Ilustračná foto: Pexels

“Krajina bude vyčistená od čiernych skládok a budú zavedené opatrenia na zabránenie ich vzniku,” píše sa v reformnom pláne. Na prevenciu vzniku odpadu budú v každom okresnom meste zriadené centrá opätovného použitia. Na predídenie potravinového odpadu by mala byť zrevidovaná potravinárska legislatíva.

Vláda SR by mala prijať aj stratégiu a cestovnú mapu prechodu na obehovú ekonomiku, udiať by sa to malo v roku 2022. Na efektívnejšiu realizáciu sanácií sa plánuje zriadiť technologický klaster a chemicko-technologické centrum. Cieľom Slovenska do roku 2026 je začatie 276 sanácií envirozáťaží, uvádza sa v pláne. Na ich odstránenie sa ráta s 1,4 miliardy eur. Míľnikom v roku 2026 by mala byť sanácia záťaží “s dôsledným uplatňovaním princípu znečisťovateľ platí”.

Pripraviť by sa mal aj program efektívneho boja s envirokriminalitou. Posilnené by mali byť kapacity a kompetencie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Tá by tak mala efektívnejšie vymáhať plnenie povinností od znečisťovateľa, vyplýva z plánu.

0
Uložiť článok
Komentovať