brightside.me

Lucia Mužlová / / Zaujímavosti
Podpis každého človeka je jedinečný a autentický. Je to symbol vašej identity a je to značka, ktorú môžete použiť na to, aby ste sa...

Podpis každého človeka je jedinečný a autentický. Je to symbol vašej identity a je to značka, ktorú môžete použiť na to, aby ste sa prezentovali. Okrem toho, že je to aj nástroj na zabezpečenie právnej platnosti dokumentov, váš podpis o vás možno môže odhaliť viac ako si myslíte. Veda, ktorá určuje vzťah medzi charakterovými črtami a vlastnoručným podpisom, je známa ako grafológia. O tom, aké máte písmo a čo o vás môže povedať, sme už písali. Pozrite sa dnes na svoje silné či slabé vlastnosti, ktoré vyplývajú z vášho podpisu.

podpis
brightside.me
podpis2
brightside.me
podpis4
brightside.me

zdroj: interez.sk (Lucia M.), brightside.me

0
Komentovať (0)