Foto: TASR (AP Photo/Petr David Josek)

Mnoho ľudí si kladie otázku, ako je možné, že sa pražský útočník dostal k arzenálu zbraní.

Česko sa po včerajšej tragédii prebudilo do smutného dňa. Mnohí sa pýtajú, čo hrozivej udalosti predchádzalo a ako je možné, že sa jej nepodarilo zabrániť. Kladú si tiež otázku, ako je možné, že sa útočník dostal ku zbraniam.

Strelec legálne vlastnil viacero strelných zbraní

Ako informuje The Guardian, mnohým sa môže zdať, že včerajší útok prišiel nečakane ako blesk z jasného neba. V historickom meste sa bezpečnosť a ochrana považujú za samozrejmosť oveľa viac ako v mnohých iných európskych hlavných mestách. Reakcia pražského primátora Bohuslava Svobodu, ktorého kancelária sa nachádza kúsok od miesta činu, vyjadrovala zmätok mnohých miestnych obyvateľov, ktorí sa snažili stráviť hrôzu, ktorá sa odohrala.

„Stále sme si mysleli, že je to vec, ktorá sa nás netýka,“ povedal pre Českú televíziu. „Teraz sa ukazuje, že sa, bohužiaľ, mení aj náš svet a problém individuálneho strelca sa objavuje aj u nás.“

Polícia vo štvrtok uviedla, že strelec legálne vlastnil viacero strelných zbraní, čo možno vysvetliť tým, že Česká republika má jeden z najliberálnejších zákonov o vlastníctve zbraní v EÚ.

Foto: TASR (AP Photo/Petr David Josek)

„Právo nadobudnúť, držať a nosiť strelnú zbraň“ je uznané v českej legislatíve o strelných zbraniach, zatiaľ čo novela ústavy z roku 2021 právne zaručuje „právo brániť vlastný život alebo život inej osoby za pomoci zbrane“. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý na základe petície, ktorú podpísalo 102 000 občanov. Petícia bola zorganizovaná ako odpor voči návrhu Európskej komisie obmedziť držbu strelných zbraní v celej EÚ.

V roku 2020 bolo v krajine s približne 10,6 miliónmi obyvateľov viac ako 307 000 legálnych držiteľov zbraní. Drvivá väčšina z nich ako dôvod vlastníctva uviedla obavy o bezpečnosť a ochranu.

Na Slovensku spôsobilosť posudzuje psychológ

Pozreli sme sa aj na to, ako je to so zbraňami na Slovensku. Ako informuje web Propsych, k podmienkam získania zbrojného preukazu na Slovensku patrí absolvovanie psychotestov na zbrojný preukaz. Preukaz oprávňuje človeka držať alebo nosiť zbraň a strelivo v stanovenom rozsahu. Psychotesty na zbrojný preukaz zahŕňajú vyšetrenie a posudok psychológa, ktorý potvrdí resp. nepotvrdí psychickú spôsobilosť žiadateľa.

Ilustračná foto: pexels

Žiadateľ musí byť spôsobilý na právne úkony, mať predpísaný vek a miesto pobytu na území SR. Musí byť bezúhonný, spoľahlivý a zdravotne i psychicky spôsobilý držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Psychotesty sú podľa Propsych nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti a prevenciu rizika, ktoré by mohlo vzniknúť v prípade, že by sa zbrane dostali do rúk osoby so psychickými poruchami.

S otázkami týkajúcimi sa psychotestov a držania zbraní sme sa obrátili aj na niekoľko inštitúcií. Do doby publikovania článku sme ale odpovede nedostali.

Uložiť článok

Najnovšie články