Vedomosti z matematiky a vyučovacieho jazyka si v stredu 21. marca 2018 preverilo 37.000 deviatakov. Testovanie 9 sa uskutočnilo na 1445 základných školách.

Testovanie 9 na základných školách, foto: TASR - Roman Hanc

Celkovo viac ako 41.700 žiakov si dnes overilo svoje vedomosti aj zo slovenčiny.

Dnes prebiehalo na základných školách Testovanie 9, alebo takzvaný monitor. Prvýkrát sa popri deviatakoch  testovali aj žiaci štvrtého ročníka (kvarty) osemročného vzdelávacieho programu gymnázií.

Dnešný test z matematiky sme vám priblížili naším kvízom, ktorý si môžete vyskúšať taktiež na tejto stránke. Tak isto vám priblížime aj test zo slovenského jazyka. Ako by ste zvládli dnešné testovanie vy? Vyskúšajte si to v nasledujúcom kvíze.

Ktoré poučenie vychádza z ukážky? Vyhladnutá líška zbadala na vysokom viniči strapce hrozna a chcela sa k ním dostať, ale márne. Napokon sa pobrala preč so slovami: "Sú kyslé"

Doplň správne i/í/y/ý na vynechané miesta v nasledujúcej vete: V_ťaz triedy sa udeľuje na všetkých t_poch výstav osob_tne pre zúčastnené ps_ a sučky, ktoré získali ocenenie výborný.

V ktorej možnosti je správne pomenovaný typ komunikácie v nasledujúcej ukážke? Cestujúca sa telefonicky informovala o možnostiach kúpy cestovného lístka cez internet. Operátorka odpovedala na všetky otázky. Pani si nakoniec aj tak išla kúpiť lístok na stanicu, pretože stále nerozumela postupu kúpy lístka cez internet.

V ktorej možnosti je slovo "okolo" rovnakým slovným druhom ako v nasledujúcej vete? Zdalo sa im, že všetci okolo sú krajší a úspešnejší.

Ktorá možnosť najlepšie vystihuje význam nasledujúceho výroku z ukážky? Nestať sa otrokom "šťastného života" na sociálnych sieťach.

V ktorej možnosti je veta napísaná jazykovo správne?

Vypíš z nasledujúcej vety sloveso, ktoré je v neurčitku: "Nevenujte pozornosť prebytočným informáciám, ktoré nemáte možnosť spracovať.

Utvor z antonyma slova "ľahko" príslovku vystupňovanú v 2. stupni a napíš ju pravopisne správne.

V ktorej možnosti sa nachádza podstatné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru hrdina?

V ktorej možnosti je správne určený nezhodný prívlastok z nasledujúcej vety? Vystrihnuté ryby z papiera pripínali náhodným chodcom na kabát.

Úlohy z Testovanie 9 boli použité so súhlasom NÚCEM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NÚCEM a NÚCEM nezodpovedá za ich obsah a ani za prípadné chyby. Oficiálne kľúče správnych odpovedí zverejní NÚCEM na svojej webovej stránke nucem.sk.
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )