Ilustračné foto: Unsplash

Erotické sny sa objavujú častejšie, ako ste si možno mysleli a môžu o nás veľa prezradiť.

Sníval sa vám už niekedy erotický sen? Ak áno, pravdepodobne ste sa snažili zistiť, čo znamená. Jeho vysvetlenie však môže tkvieť hlbšie, než ste vôbec predpokladali. Psychológ Dušan Fábik sa spoločne s manželkou Janou Fábikovou na túto tému pozreli vo svojej psychologickej štúdii s názvom Erotické sny v psychoterapii, v ktorej sa venovali aj konkrétnym ukážkam z praxe. Dušan Fábik nám v rozhovore prezradil viac o erotických snoch, ich prepojením s našim životom a spôsobe interpretácie. 

V rozhovore so psychológom Dušanom Fábikom sa dozviete aj:

  • Obsahuje väčšina erotických snov pohlavný akt?
  • Súvisia erotické sny so skutočným sexuálnym životom človeka?
  • Ak sa nám sníva s bývalým partnerom, znamená to, že po ňom ešte stále túžime?
  • Akým spôsobom treba pristupovať k interpretácii erotických snov?
  • Môžu erotické sny značiť naše mentálne pochody?
Dušan Fábik a Jana Fábiková – Autori štúdie Erotické sny v psychoterapii Foto: archív Dušana Fábika a Jany Fábikovej

Frekventované, ale málo skúmané

Sny sú súčasťou našich životov. Ich osobitou kategóriou sú práve tie erotické, ktoré sa podľa Dušana Fábika a Jany Fábikovej radia oproti lucidným snom, nočným morám alebo iným špecifickým snom, k menej skúmaným, uvádzajú vo svojej štúdii. To ale neznamená, že je ich výskyt ojedinelý. Práve naopak.

„Erotické sny sa radia k frekventovaným formám našich snov. Podľa výskumov tvoria až takmer 20 % všetkých snov,“ hovorí psychológ Dušan Fábik, ktorý sa vo svojich výskumoch venuje výkladu snov a práce s nimi. Dodáva, že častejšie ako táto téma, sa v snoch vyskytuje už iba téma prenasledovania alebo školy.

Skôr nežnosti ako samotný pohlavný akt

Ako nám prezradil, väčšina erotických snov obsahuje intenzívnu erotickú túžbu, ktorá ale nemusí nevyhnutne znamenať pohlavný akt.

„Omnoho častejšie obsahujú erotické sny nežnosti v rovine hlbokých pohľadov, bozkávania či erotického vzrušenia. V snoch sa snívajúci stretávajú spravidla s neznámymi postavami, prípadne menej známymi postavami zo svojho bdelého života,“ vysvetľuje Fábik.

Ilustračná foto: Unsplash

Sny sú podľa neho výborným prostriedkom pre preskúmanie práve tých myšlienok a emócií, ktorých si nie sme vedomí. Preto je pre ich lepšie pochopenie dôležité skúmať symbolickú rovinu a nie čítať iba po povrchu.

Erotický sen s bývalým hneď neznamená, že po ňom opäť túžite

Ako príklad uvádzajú vo svojej štúdii interpretáciu sna 31-ročnej klientky. Snívalo sa jej, ako ju bývalý priateľ vedie do práce autom. Ona pri tom sledovala každý jeden jeho pohyb, dokonca cítila, že je do neho zaľúbená.

Pretože spomínaná osoba pochádza z jej reálneho života, mohli by sme sa domnievať, že interpretáciou tohto sna je túžba klientky k bývalému partnerovi. Autori štúdie dodávajú, že ak chceme skutočne odhaliť význam tohto sna, je dôležité postupovať podľa aktuálnych výskumov.

„Snívajúca pri analýze charakteristík a vlastností daného muža pomenovala ako najvýznamnejšiu vlastnosť egoizmus. Egoizmus, vo forme presadzovania si vlastných záujmov, snívajúca intenzívne vo svojich rodinných vzťahoch potláčala, hoci túžba presadiť svoje postoje bola nesmierna. Táto popieraná túžba sa následne v uvedenom symbole a erotickom kontexte objavila v sne,“ vysvetlili.

Ilustračná foto: Unsplash

Erotické sny súvisia s našim erotickým správaním v bdelosti iba minimálne

Ako teda súvisia erotické sny so skutočným sexuálnym životom človeka? „Možno to mnohých ľudí prekvapí, ale podľa výskumov odrážajú podobné sny náš erotický život v bdelosti len v minimálnej miere.“ Fábik dodáva, že podľa výskumov neexistuje žiadny vzťah medzi frekvenciou koitu či masturbácie a frekvenciou erotických snov, ani medzi počtom sexuálnych partnerov a frekvenciou erotických snov alebo medzi tým, či je človek vo vzťahu alebo nie a počtom erotických snov.

„Taktiež vieme, že v erotických snoch sa často vyskytujú osoby, ktoré sú pre nás v bežnom živote nepríťažlivé, čo rovnako podporuje myšlienku, že erotické sny súvisia s našim erotickým správaním v bdelosti len v minimálnej miere,“ opisuje.

Treba sa na ne pozrieť inak

Podľa psychológa teda erotické sny zrkadlia skôr hlbšie aspekty našej psychiky. „Na podklade výskumných dôkazov aj analýzy snov možno predpokladať, že erotická túžba v snoch po určitom objekte symbolizuje túžbu po určitom spôsobe správania či prežívania.“

Vysvetľuje, že pokiaľ v sne cítime silnú erotickú túžbu po nejakej osobe, ktorá sa vyznačuje sebeckým správaním, môže ísť o signál, že potrebujeme vo svojom živote vystupovať alebo nás láka sebecká reakcia.

„Pokiaľ v sne zažívam znásilnenie, môže ísť o signál, že sám seba v bežnom živote znásilňujem do určitého jednania a správania. Pokiaľ zase eroticky túžim po zvierati, možno predpokladať, že v bežnom živote potrebujem jednať viac animálne, viac pudovo,“ uvádza niekoľko príkladov. „V stručnosti povedané, erotické sny, môžu značiť naše vnútorné mentálne pochody. Výskumné dôkazy sú tomuto pohľadu skutočne naklonené,“ dodáva.

Túžba po neatraktívnom farmárovi znamenala túžbu po jednoduchom živote

Vo svojej štúdii ďalej autori opísali sen 38-ročnej klientky, ktorú v ňom priťahoval farmár. Uviedla, že bol podstatne starší ako ona, pribraný, neupravený a vo svojej podstate neatraktívny. Napriek tomu ale po ňom túžila.

„Pri popise sna klientka zdôrazňovala emócie, konkrétne veľkú túžbu a radosť. Prvotné asociácie klientky uviedli, že farmári žijú veľmi jednoduchým životom, starajú sa o pôdu, s ničím sa nestresujú a majú pekný, pokojný život.“ Z jej odpovedí bolo podľa psychológov možné predpokladať, že obraz farmára symbolizuje jej vlastnú túžbu po jednoduchom a pokojnom živote.

„Pomerne rýchlo si klientka uvedomila, že myšlienky týkajúce sa pokoja a harmónie sú v kontexte jej hektického pracovného života pomerne frekventované. Neraz sa pristihne, ako odkladá príjemné stránky života a preferuje tie pracovné,“ vysvetľujú Fábikovci  v štúdii.

Ilustračná foto: Pixabay

Osoba z takéhoto sna nám môže byť sympatická aj v skutočnosti

Nie je ojedinelým javom, že ak sa vám sníval erotický sen s osobou, ktorú osobne poznáte, začali ste k nej pociťovať príťažlivosť aj v realite.

„Náš bdelý a nočný život funguje v súlade, takže pokiaľ ma láka jednať v bežnom živote viac citlivo, nežne, prejaví sa to aj v sne aj v bežnom živote. V sne sa môže zjaviť silná erotická túžba voči jemnej, citlivej osôbke, ktorá ma bude celkom určite priťahovať aj v bdelom živote, prípadne iná osoba s podobnými vlastnosťami,“ vysvetlil.

Psychológovia  v závere svojej štúdie vysvetľujú, že erotická túžba voči určitým objektom v sne symbolizuje intenzívnu túžbu po niektorých impulzoch, tendenciách či stavoch v bdelosti. Dokonca spomínajú, že erotické sny majú význam v celom procese psychoterapie. My iba dodáme, že sú fascinujúcim javom, o ktorom chce ľudská zvedavosť nepochybne vedieť viac.

0
Uložiť článok
Komentovať