Foto: Wikimedia

Lukáš Mužla / / Kvízy
Ako zvládnete slepé mapy povrchu našej krajiny?

Povrch Slovenska je poriadne členitý. Na našom území možno nájsť desiatky rôznych pohorí, kotlín a o niečo menej nížin. Na základných a stredných školách sme sa pritom učili takmer o všetkých. Našu krajinu by sme preto mali poznať takmer dokonale. Zvládnete si ešte spomenúť na študentské časy? Ako si poradíte so slepými mapami povrchu Slovenska?

Navštívte tiež našu sekciu kvízov a otestujte sa aj z iných testov.

Ako sa nazýva vyznačený povrchový celok?

Wikimedia

0
Komentovať (0)