Foto: Pixabay

Poznáte hlavné mestá afrických krajín?

Na základnej a strednej škole sme sa učili o hlavných mestách takmer každého štátu našej planéty. Najťažším orieškom pritom bola zrejme Afrika. Množstvo krajín znamená množstvo hlavných miest. Navyše často veľmi ťažko zapamätateľné názvy, ktoré mnohým po naučení, zakrátko vyfučali z hlavy. Zvládnete kvíz hlavných miest Afriky ešte aj dnes?

Navštívte tiež našu sekciu kvízov a otestujte sa aj z iných testov.

Ako sa nazýva hlavné mesto Egypta?

Wikimedia