Ilustračná foto: Mike1979 Russia at Russian Wikipedia [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Má dĺžku 2 032 kilometrov a asfaltový povrch by na nej mal byť za 10 až 15 rokov.

Cesta kostí, alebo najdlhšia nespevnená cesta sveta. Stavali ju v 30. rokoch 20. storočia a svoje meno nezískala iba tak. Keďže v tom čase sa ruské gulagy zapĺňali odporcami Stalinovho režimu, o dostatok lacnej a ľahko “nahraditeľnej” pracovnej sily nebola núdza. A tak väzni boli nútení v ťažkých podmienkach, pri ktorých jeden za druhým umierali, stavať túto dlhú cestu spájajúcu ruský Magadan a Jakutsk cez Bajkalsko-amurskú magistrálu. Po takmer 100 rokoch sa Cesta kostí dočká aj asfaltového povrchu. 

Na našich cestách sme zvyknutí na asfaltové povrchy a keď sa na nej objavia diery, okamžite nadávame na cestárov a kompetentné orgány. Na nespevnenú cestu sa dostaneme skutočne iba sporadicky a aj to zvyčajne po nej ideme iba pár minút. No predstavte si, že by ste sa museli celý deň presúvať po ceste tvorenej iba nánosom skál a utlačenej zeminy so štrkom. Nepredstaviteľné? Pre niektorých obyvateľov Ruska je to každodenná realita.

Cesta kostí zvýraznená červenou farbou. Foto: wikipedia

Ako informuje portál autoforum.cz, úrady regiónu Magadan preto pracujú na pláne položenia asfaltového povrchu na tejto ceste. Na projekt nalieha aj prezident Putin, ktorý vydal pokyn, aby do 1. marca 2020 bol predložený projekt na premenu tejto nespevnenej cesty na komunikáciu s kvalitným asfaltovým povrchom. Je nutné poznamenať, že nie celá cesta je bez asfaltu. Na niekoľkých desiatkach kilometrov v okolí miest sa klasický cestný povrch už nachádza.

Výstavba Cesty kostí. Foto: See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons
Staviteľov čaká neľahká úloha. Musia vyriešiť zásobovanie a dovoz všetkých potrebných materiálov, zabezpečiť pracovnú silu a opravovať podložie, ktoré je v mnohých miestach v dezolátnom stave. Niet sa preto čudovať, že pretvorenie tejto cesty na komunikáciu bežných štandardov má trvať 10 až 15 rokov. Stále je to ale rýchlejšie ako diaľnica do Košíc…

Cesta kostí pri Magadane má klasický asfaltový povrch. Foto. Сергин, Владимир Александрович [Public domain], via Wikimedia Commons
Či je Kolyma (tak sa Cesta kostí volá oficiálne) najdlhšou nespevnenou cestou na svete, nie je úplne isté. Isté ale je, že si to myslia Rusi. V Brazílii či v Austrálii sa nachádzajú nespevnené cesty, ktoré túto cestu presahujú o niekoľko stoviek kilometrov. Avšak je nutné poznamenať, že tie pozostávajú z viacerých na seba nadväzujúcich ciest a neboli stavané ako jeden projekt narozdiel od neslávne známej ruskej cesty lemovanej kosťami nevinných obetí krutého Stalinovho režimu.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )