foto: Marin Miller

Pozostatky projektu Manhattan sú viditeľné aj dnes. Pozrite sa na miesta, ktoré sa podieľali na vzniku bômb zhodených na Hirošimu a Nagasaki.

Fotograf Martin Miller navštívil miesta, ktoré počas 2. svetovej vojny slúžili na to, aby mohla vzniknúť najstrašnejšia zbraň všetkých dôb – jadrová bomba. Na území USA je ich hneď niekoľko závodov, ktoré slúžili na výrobu plutónia a obohacovanie uránu – teda kľúčových súčastí, aby atómová bomba mohla vôbec fungovať.

Najvýznamnejšie závody sa nachádzali v Oak Ridge v Tennessee, kde prebiehalo obohacovanie uránu, a potom v Hanforde vo Washingtone, kde sa stál reaktor na výrobu plutónia. Millerové neuveriteľné fotografie dokumentujú opustené miesta, kde sa medzi rokmi 1939 a 1945, špičkoví vedci podieľali na vytvorení najničivejšej zbrane na svete v rámci projektu Manhattan. výsledkom projektu bolo skonštruovanie bômb, ktoré boli následne zhodené na Hirošimu a Nagasaki a celému svetu ukázali, že vojna už nikdy nebude taká, ako predtým.

Pochybnosti o výrobe atómových zbraní nacistami, mal aj najvýznamnejší vedec 20. storočia, Albert Einstein. Napísal list americkému prezidentovi Rooseveltovi, v ktorom ho vyzýva, aby sa aj v USA začali venovať podobnému výskumu. Ak by Hitler vytvoril takúto zbraň ako prvý, malo by to fatálne následky pre celú zem.

Martin Miller
Martin Miller

Martin Miller povedal, že je ťažké navštíviť historické lokality bez toho, aby necítil pocit úcty k tomu, čo bolo dosiahnuté. Vedecké, inžinierske, manažérske, pracovné a logistické výzvy, ktoré boli splnené a prekonané, sú naozaj pôsobivé a jednoducho úžasné, vyjadril sa. Dodal však, že ocenenie monumentálnych úspechov projektu Manhattan nemožno považovať za správne, pretože mali vplyv na celý svet a najmä na to, čo sa deje v dnešnej spoločnosti.

Marin Miller
Martin Miller

Projekt Manhattan bol najväčšie štátne tajomstvo, o ktorom sa nemal dozvedieť žiadny iný štát, dokonca aj mnohí vedci, ktorí pracovali na tomto projekte v skutočnosti nevedeli, na čo budú ich schopnosti využité. Posledná klapka padla v roku 1945 v nevadskej púšti, kde sa uskutočnil prvý pokus jadrovej zbrane. Vtedy ešte nikto netušil, aké strašné následky môže mať táto zbraň. Naostro boli odskúšané na spomínaných dvoch japonských mestách. Ich účinok je snáď každému známy.

Martin Miller
Martin Miller

Miesta, na ktorých sa zbrane vyrábali boli ohromujúce. Špeciálne tímy celé priestory laboratórií prerobili na to, aby sa tu mohol realizovať projekt pod názvom „Manhattan“, s cieľom vyrobiť jadrovú bombu, ktorá by ukončila 2. svetovú vojnu. Clinton Engineering Works v Tennessee, bolo miestom niekoľkých závodov, ktoré sústredili vzácny uránový izotop, U235, vysvetlil Miller. Prístroje známe ako kalutrony, dokončili elektromagnetické oddelenie U235, ktorý bol neskôr použitý v bombe v Hirošime. Pokročilé procesy boli vykonané v budove v tvare písmena U, ktorá merala takmer jednu míľu a vo svojich útrobách ukrývala stovky kilometrov potrubia – čo z nej robilo najväčšiu stavbu na svete, v čase jej výstavby.

Martin Miller

V Hanford Engineering Works vo Washingtone, pracovali na vytvorení plutónia v masovom meradle. Počas celej studenej vojny bolo postavených ďalších šesť reaktorov, ale všetky sú teraz deaktivované. Hanford sa teraz snaží minimalizovať možné dôsledky výroby plutónia, avšak už teraz je jasné, že nie je možné vrátiť  krajinu do pôvodného stavu.

Pozri aj: Prežili by ste to? Takto by to vyzeralo, keby vybuchla atómová bomba v centre Bratislavy a v iných slovenských mestách

dailymail.co.uk
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )