nuclearsecrecy.com

Ako by to vyzeralo, ak by na vaše mesto bola zhodená atómová bomba? Mali by ste šancu prežiť? V mnohých prípadoch prekvapivo áno.

Hrozba toho, že by bola na nejaké mesto zhodená, či by bola v ňom odpálená jadrová bomba, je skutočne minimálna. Všetci dobre vieme, že tieto strašné zbrane boli použité iba v rámci najväčšieho svetového konfliktu v dejinách ľudstva a tieto výbuchy sa veľkými písmenami podpísali pod jeho ukončenie. Odvtedy ale strach z toho, že by takéto zbrane boli použité, pretrváva v mysliach miliónov ľudí. Čo by sa stalo, keby bomby, aké boli použité v Hirošime či Nagasaki, boli odpálené v centre slovenských miest? Akú šancu by ste mali prežiť? 

Článok pokračuje pod videom ↓

Mnohí ste si možno povedali, že šanca na prežitie by bola mizivá. To ale nemusí byť úplná pravda. V skutočnosti ak by ste nežili v centre mesta, máte pomerne veľkú šancu, že by ste prežili. Ak by ste sa ešte potom riadili aj týmito radami, ktoré sme vám opisovali v našom predchádzajúcom článku, potom by sa šanca na zvládnutie takejto nepríjemnej situácie, ešte zvýšila.

Na nasledujúcich mapkách vám ukážeme, akú oblasť by zasiahli jednotlivé atómové bomby. Prvý a najmenší krúžok najbližšie k centru výbuchu, predstavuje oblasť, kde by mal výbuch najväčší účinok a šance na prežitie sú nulové a všetky budovy by boli zrovnané so zemou. Rovnaké to je aj s druhým najmenším kruhom. V jeho oblasti by vydržali iba niektoré masívne betónové budovy. Oblasť označená tretím kruhom od epicentra zobrazuje miesto, kde by mohli prežiť niekoľkí ľudia, avšak s veľkými zraneniami. Oblasť ohraničená predposledným kruhom označuje miesto, kde by v závislosti na miestnych podmienkach dosahovala úmrtnosť 50 až 90%. Posledný kruh vymedzuje miesto, kde by došlo u ľudí k popáleninám tretieho stupňa. Miesta, ktoré nie sú označené kruhom by tak boli v relatívnom bezpečí, avšak všetko záleží na miestnych a geografických podmienkach, ako aj na spôsobe odpálenia bomby.

Pri zobrazených simuláciách sa počíta s tým, že by bomba bola odpálená na povrchu Zeme (a nie v atmosfére). V simuláciách nezobrazujeme rádioaktívny spád, ktorý je bežnou súčasťou jadrových výbuchov.

V simuláciách uvidíte použitie bomby Little boy, ktorá bola zhodená na mesto Hirošima. Okrem nej vám ukážeme aj to, čo by spôsobila najmenšia atómová bomba, ktorú majú vo výzbroji Spojené štáty Americké a na záver vám nasimulujeme výbuch Cár bomby, najsilnejšej vodíkovej bomby, ktorá bola kedy odpálená. V prípade, že by ste si chceli pozrieť prehľad najväčších atómových výbuchov, kliknite na tento náš starší článok.

Mapy boli vyhotovené na základe údajov zo stránky nuclearsecrecy.com.

Banská Bystrica – Hirošimská bomba (15 kiloton TNT)

Odhadovaný počet mŕtvych: 28-tisíc

Odhadovaný počet zranených: 24-tisíc

nuclearsecrecy.com

Banská Bystrica – Bomba Davy Crockett (20 ton TNT) – najmenšia bomba vo výzbroji

Odhadovaný počet mŕtvych: 1820

Odhadovaný počet zranených: 730

nuclearsecrecy.com

Banská Bystrica – Cár bomba (50 megaton TNT) – najväčšia testovaná bomba

Odhadovaný počet mŕtvych: 150-tisíc

Odhadovaný počet zranených: 222-tisíc

nuclearsecrecy.com

Košice – Hirošimská bomba (15 kiloton TNT)

Odhadovaný počet mŕtvych: 35-tisíc

Odhadovaný počet zranených: 63-tisíc

nuclearsecrecy.com

Košice – Bomba Davy Crockett (20 ton TNT) – najmenšia bomba vo výzbroji

Odhadovaný počet mŕtvych: 560

Odhadovaný počet zranených: 770

nuclearsecrecy.com

Košice – Cár bomba (50 megaton TNT) – najväčšia testovaná bomba

Odhadovaný počet mŕtvych: 303-tisíc

Odhadovaný počet zranených: 275-tisíc

nuclearsecrecy.com

Bratislava – Hirošimská bomba (15 kiloton TNT)

Odhadovaný počet mŕtvych: 32-tisíc

Odhadovaný počet zranených: 76-tisíc

nuclearsecrecy.com

Bratislava – Bomba Davy Crockett (20 ton TNT)

Odhadovaný počet mŕtvych: 960

Odhadovaný počet zranených: 1100

nuclearsecrecy.com

Bratislava – Cár bomba (50 megaton TNT) – najväčšia testovaná bomba

Odhadovaný počet mŕtvych: 495-tisíc

Odhadovaný počet zranených: 426-tisíc

nuclearsecrecy.com

Samozrejme, tieto simulácie nemôžeme brať ako záväzné údaje, keďže na výbuch vplýva množstvo faktorov, ako napríklad geografické hľadisko. V takom prípade by napríklad bomby zhodené na Banskú Bystricu mali väčší deštrukčný účinok kvôli obklopeniu pohoriami, ako bomby zhodené na Bratislavu a Košice. Tieto mestá sa nachádzajú na rovinatých plochách a výbuch by bol viac rozptýlený po okolí.

Nasledujúce simulácie nemajú vzbudiť strach, iba rozšíriť obzory a ukázať, akú nebezpečnú a ničivú silu tieto zbrane hromadného ničenia majú a aká môže byť ich sila premenlivá.

Pozri aj: Magnetické póly Zeme sa môžu čoskoro vymeniť, avšak ľudstvo na to vôbec nie je pripravené

nuclearsecrecy.com
Uložiť článok

Najnovšie články