Foto: pexels

Mnoho ľudí až príliš dobre vie, že žiarlivosť je mocná čarodejka a dokáže narobiť množstvo problémov.

Vedci však tentoraz hovoria o inom fenoméne. Čoraz viac ľudí čerpá potešenie z toho, ak sa ich partner stretáva a intímne zbližuje s iným človekom. Ak sa tak nedeje v realite, čerpajú potešenie aspoň z predstáv a fantazírovania. Prečo je to tak?

Čo ak má partner pomer s niekým iným?

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Archives of Sexual Behavior, vedci sa pustili do skutočne nezvyčajnej úlohy. Zisťujú, ako ľudia reagujú na myšlienku, že má ich partner pomer s niekým iným a do akej miery sa im to pozdáva. Dá sa teda povedať, že merajú opak žiarlivosti, ktorému sa hovorí komperzia. Pojem sa využíva najmä vo vzťahoch, kde partneri dobrovoľne súhlasia s tým, že nebudú monogamní, píše portál Phys.

Až doteraz však neexistovali žiadne nástroje, ktoré by vedcom umožnili mieru komperzie merať a vyhodnotiť. Najprv bolo potrebné definovať, čo to komperzia vlastne je. Je to súbor pozitívnych emócií, ktoré človek pociťuje, keď vie, že sa jeho partner či už emocionálne alebo intímne zblížil s iným človekom.

Foto: unsplash

Spoločnosť, v ktorej žijeme, je prevažne monogamná, komperzia je preto považovaná za niečo zvláštne, za niečo, čo nie je prirodzené či „normálne“. Myslíme si, že prirodzenou reakciou v takejto situácii by mala byť žiarlivosť, nie vždy je to ale tak. Do štúdie sa zapojilo celkovo 44 dospelých ľudí, ktorí aspoň raz za posledných 12 mesiacov zažili dobrovoľný nemonogamný vzťah.

Sú monogamní ľudia šťastnejší ako tí nemonogamní?

Vedci ich požiadali, aby vyplnili dotazník s otvorenými otázkami, ktorý hodnotil ich pocity a postoje. Na základe toho vytvorili škálu, ktorá dostala pomenovanie COMPERs (Classifying Our Metamour/Partner Emotional Response Scale).

Foto: pexels

Škála zisťuje 3 aspekty komperzie, a to pozitívne emócie pociťované vtedy, ak má partner vzťah s iným človekom, vzrušenie z toho, že partner môže s niekým nadviazať intímny vzťah a sexuálne vzrušenie z toho, že sa partner môže fyzicky zblížiť s niekým iným. Vedci nechcú vedieť len to, do akej miery niekto pociťuje komperziu, ale aj to, prečo vôbec vzniká a aké sú následky tohto psychologického fenoménu.

Je to jav, ktorý bol zatiaľ preskúmaný len málo. Ako píše portál Psychology Today, ľudské vzťahy nikdy nie sú jednoduché. Napriek tomu sú však ľudia rozhorčení, ak niekto namiesto žiarlivosti pociťuje radosť, vzrušenie a iné pozitívne emócie. Štúdie pritom ukazujú, že ľudia, ktorí žijú v dobrovoľne nemonogamných zväzkoch sú šťastnejší a spokojnejší ako tí, ktorí žijú v monogamnom vzťahu.

0
Uložiť článok
Komentovať