Reprofoto: Nadácia VÚB

Organ má prívlastok aj „kráľ hudobných nástrojov."

Snúbia sa v ňom prvky umelecké s tými technickými a každý je jedinečný po zvukovej, výtvarnej aj konštrukčnej stránke. V našej krajine sa do dnešnej doby zachovalo veľké množstvo historických organov, no ich stav je v drvivej väčšine zlý až kritický.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nadácia VÚB si tento problém uvedomuje a vytvorila súťaž, prostredníctvom ktorej chce aj tento rok poukázať na alarmujúci stav vzácnych kultúrnych pamiatok v našej krajine. Ľudia môžu svojim hlasom rozhodnúť, ktorý z organov, ktoré vám dnes predstavíme bude zreštaurovaný vďaka 30-tisícovému grantu.

Gelnica

Najväčší barokový organ zachovaný na Slovensku sa nachádza v Gelnici v evanjelickom kostole. Patrí medzi najvýznamnejšie diela banskobystrického organára Michala Podkonického, ktorý staval organy aj vo Viedni. Ide o dvojmanuálový organ s pedálom a bol postavený v rokoch 1790 – 1792. V organe sa dodnes nachádza register Fagot 8´, ktorý má napodobňovať zvuk hudobného nástroja fagot. Je to jediný jazykový register z obdobia baroka zachovaný na území Slovenska. Nástroj je v zlom technickom stave, napadnutý drevokazným hmyzom, čo je nevyhnutné riešiť, inak dôjde k nezvratným škodám na jeho zvukovej hodnote.

Pruské

Skvost barokového organárstva sa nachádza v barokovom farskom kostole sv. Petra a Pavla v považskej obci Pruské. V roku 1777 ho postavil Ondrej Pažický z Rajca. Ide o dvojmanuálový organ s pedálom výnimočný nielen z hľadiska jeho architektúry, ale aj svojím intaktným stavom a precíznym technickým a zvukovým prevedením. Až do dnešnej doby nebol tento nástroj ani raz prestavaný, škoda len, že sa v ňom nezachoval ojedinelý register, zvuková hračka Campanula, tzv. zvonkohra. Organ je v zlom stave, má rozladené a nefunkčné registre a napriek tomu, že sa používa pri sv. omšiach, si vyžaduje generálnu opravu.

Sv. Anton

Najmenší organ a jediný zachovaný truhlicový organový pozitív na Slovensku sa nachádza v kaplnke kaštieľa vo Sv. Antone. Tento unikátny nástroj pochádza z 2.pol 17. storočia. Pôvodne sa používal ako doprovodný hudobný nástroj na náboženských procesiách, počas ktorých ho spolu s organistom nieslo na nosidlách niekoľko ľudí. Vďaka tomu mohol organista neustále svojou hrou sprevádzať spev pútnikov. Nástroj od neznámeho autora bol pôvodne postavený pre hrad Čabraď, odkiaľ ho Koháryovci preniesli do kaštieľa. Nástroj sa dlhé obdobie nepoužíva, čo má vplyv na jeho zvuk. Nevyhnutnosťou je obnoviť aj skriňu nástroja, ktorá má neštýlovú premaľbu.

Krásna Hôrka

Jeden z najväčších a veľmi pekných historických organových pozitívov z 18. storočia sa zachoval v barokovo-klasicistickej kaplnke hradu Krásna Hôrka. Vznikol po roku 1770 a umiestnili ho do kaplnky podľa nariadenia grófa Štefana III. Andrášiho. Mimoriadne zaujímavá akustika hradnej kaplnky dodáva 7-registrovému organovému pozitívu neobyčajný zvukový kolorit. Nástroj našťastie nezničil ani nedávny požiar na hrade Krásna Hôrka, avšak momentálne je silno znečistený, pričom nie je núdza ani o uhynuté netopiere. Okrem toho má nástroj rôzne technické nedostatky a problémy s intonáciou a ladením.

Prešov

Reprofoto: Nadácia VÚB

Najstarší zachovaný kompletný organový prospekt sa nachádza v Rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša v Prešove. Päťdielny renesančno–ranobarokový organ pochádza z konca 17. storočia a je umiestnený v západnej časti kostola. Pozostáva zo 43 registrov umiestnených v troch skriniach, má 3 480 píšťal a 20 zvonov. Nástroj má unikátnu výzdobu. Organ bol reštaurovaný asi pred 100 rokmi a jeho obnovu financovali z daru od krajanov z USA. Medzi kolaudátorov nástroja patril aj významný slovenský skladateľ (o. i. aj organista) Mikuláš Moyzes. Snahou je opätovne zreštaurovať nástroj, ktorý patrí ku koloritu Prešova i jeho dominanty už takmer 4 storočia.

Levoča

Barokový organ výnimočný ojedinelou výzdobou píšťal sa nachádza v evanjelickom kostole v Levoči. Tento 13-registrový organ s pedálom pochádza z roku 1697. Do pôvodného, dnes už nezachovaného dreveného artikulárneho kostola ho postavil neznámy organár, pričom v roku 1837 bol výraznejšie prestavaný a rozšírený slávnym Andreasom Zimmerom. Cieľom reštaurovania je prinavrátiť historickému nástroju pôvodný zvukový charakter, čím by sa získala ojedinelá možnosť usporiadať koncerty a štýlovo uplatniť nielen tzv. starú hudbu, ale aj diela z novších období.

Jelšava

Romantický organ v rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Jelšave je najväčším zachovaným organom od Ferdinanda Komorníka. Z jeho dielne sa u nás zachovali len 3 z vyše 100 nástrojov. Tento 1-manuálový organ bol postavený v roku 1866. V súčasnosti je vo veľmi zlom technickom stave a len s veľkou toleranciou sa dá použiť aspoň na liturgické účely. Súčasťou jeho zvukovej výbavy boli aj registre Trompett bass 8´ a Cornett, ktoré však boli začiatkom 20. stor. odstránené, čo organ významne zvukovo ochudobnilo. Obnova nástroja a znovupostavenie registrov by výnimočne podtrhli nádhernú akustiku kostola.

Špania Dolina

Posledný zvukovo autenticky zachovaný organ od vychýreného banskobystrického organára Martina Podkonického sa nachádza v rímskokatolíckom Kostole Premenenia Pána v Španej Doline. Jednomanuálový organ s pedálom má 12 registrov a bol postavený v roku 1751. Napriek niekoľkým prestavbám z prelomu 20. stor., kedy došlo k odstráneniu niektorých pôvodných častí, sa organ po zvukovej stránke zachoval. Tento významný nástroj si zaslúži zreštaurovanie do pôvodnej barokovej podoby.

Báč

Architektonický skvost v zmysle filozofie barokového organárstva. Dvojmanuálový organ v rímskokatolíckom kostole v Báči patrí do malej skupiny zachovaných barokových organov tohto typu na Slovensku. Tento nástroj, nachádzajúci sa v známom mariánskom pútnickom mieste, pôvodne postavil v Komárne po ničivom zemetrasení pre františkánsky kostol v r.1779 neznámy majster. Organ po zrušení kláštora v Komárne preniesli františkáni v r. 1809 do obnoveného františkánskeho kostola a kláštora v Báči. Reštaurátorské práce je potrebné zamerať predovšetkým na píšťalový fond.

Ak aj tebe teda nie je stav našich vzácnych pamiatok ukradnutý, bež na stránku Nadácie VÚB a do 25. februára zahlasuj za jeden z týchto unikátnych organov.

TS, foto: Nadácia VÚB
Array

#cestujemdoma

Spoznávaj Slovensko a jeho krásy, podpor domácu ekonomiku a cestovný ruch.

Uložiť článok

Najnovšie články