Foto: Travelistan / Foto: TUBS, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Podnestersko uznávajú iba ďalšie neuznané štáty Organizácie spojených národov.

Podnesterko je medzinárodne neuznaný, no zároveň fakticky samostatný štát na území Moldavska. Aj keď nemá štátne hranice, neoficiálne ich oddeľuje rieka Dnester. Ochrannou rukou nad týmto kvázi neexistujúcim štátom drží Rusko, pričom ich armádne jednotky sú nasadené na celom území vrátane neoficiálnych hraničných priechodov. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Napriek tomu, že Podnestersko neuznáva žiaden člen Organizácie spojených národov (OSN), má táto autonómna jednotka všetky črty samostatného štátu. Geograficky je ich územie v tvare úzkeho pásu medzi Moldavskom a Ukrajinou.

Majú teda vlastné územie, obyvateľstvo aj štátnu moc. Platí sa vlastnou menou, ktorou je podnesterský rubeľ a na tomto území sú tiež vyznávané štátne symboly ako vlajka, či hymna.

Foto: TUBS, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Táto republika vznikla v dôsledku krátkej vojny v období rokov 1991 – 1992 medzi moldavskou armádou a podnesterskými ozbrojenými silami, ktoré boli podporované sovietskou armádou. Rusko dodnes drží ochrannú ruku nad Podnesterskom v podobe svojich vojenských základní a jednotiek, ktoré na území Podnesterska pôsobia aj ako medzinárodný pozorovateľ nikým neuznaných hraníc medzi Moldavskom a Podnesterskom, uviedol vo svojom blogu Martin Navrátil z Travelistanu.

Uznaný štát len neuznanými štátmi

Podnestersko uznávajú iba traja nečlenovia OSN, a to Abcházsko, Južné Osetsko a Náhorný Karabach. Všetko sú to regióny na Kaukaze a Rusko je pre nich životne dôležité. Najviac sem, samozrejme, chodia Rumuni, Moldavci, Ukrajinci a Rusi, hoci nie veľmi rekreovať, dodal v našom nedávnom rozhovore cestovateľ Tomáš.

Foto: Travelistan

Diplomatické vzťahy tak udržujú len s vyššie uvedenými autonómnymi územiami, ktoré však tiež majú problém s vlastným uznaním. Na území o rozlohe 4 163 km štvorcových je podľa viacerých zdrojov cítiť a hlavne vidieť silný komunizmus, pričom Travelistan hovorí o Podnestersku ako o úplne poslednej komunistickej krajine v Európe.

Moldavsko je takmer bezmocné

Podnestersko zaberá približne 17 % územia Moldavska. Čo je však, zdá sa, najzložitejším problémom, moldavská vláda v hlavnom meste Kišiňom nemá nad Podnesterskou autonómnou jednotkou žiadnu kontrolu.

V hlavnom meste Podnesterska, ktorým je Tiraspoľ, funguje paralelne ďalšia vláda, mnohými považovaná za diktatúru. Vláda je ale úzko spätá s organizovaným zločinom. Minister pre štátnu bezpečnosť, Vadim Anťufejev, je napríklad niekdajším cieľom Interpolu.

Foto: Travliestan

Neschopnosť moldavskej (kišiňovskej) vlády konať sa prejavila aj v roku 2004, keď boli napriek protestom v Podnestersku zavreté všetky školy, ktoré vyučovali v moldavčine. Najrozšírenejším jazykom je ruština. Po anglicky sa rozpráva veľmi málo, čo potvrdil aj Tomáš, ktorý hovoril o skúsenosti s komunikáciou po anglicky u mladšej generácie v Podnestersku.

Kde je teda problém?

Problém Podnesterska s Moldavskom a zároveň s plným medzinárodným uznaním je ozaj zvláštny. Aj keď sa nachádza na území Moldavska, historicky, kultúrne ani jazykovo k nemu nepatrí. K Moldavsku bolo Podnestersko pričlenené umelo počas komunistickej vlády.

Pôvodne toto dnes Ruskom podporované a vysoko korupčné zriadenie prináležalo Ukrajine. Existovalo vlastne iba ako dôvod sovietskej vlády pre zjednotenie Besarábie so ZSSR. Po pripojení Besarábie k ZSSR však spolu s Podnesterskom vytvorila Moldavskú SSR.

Počas socializmu v Sovietskom zväze Moldavská autonómna sovietska socialistická republika, rovnako ako mnoho iných sovietskych republík, prešla obdobím rusifikácie, počas ktorého sa v Podnestersku usídlilo asi 300 000 Rusov a veľa Moldavcov hovoriacich po rumunsky bolo poslaných do pracovných táborov.

Foto: Travelistan

Počas tohto obdobia sa Podnestersko stalo veľmi rusifikovaným územím a zároveň ekonomickým centrom Moldavska, pretože sa tam stavala väčšina priemyselných či energetických závodov. Veľký konflikt nastal na samom konci 80. rokov minulého storočia, uvádza ČT24.

Vláda v Kišiňove vtedy nariadila, aby sa úradným jazykom na celom území stala rumunčina. To bol však problém pre podnesterské obyvateľstvo, ktoré tvorili a dodnes tvoria, prevažne Rusi a Ukrajinci.

Samostatný štát v Moldavsku, ktorému vládne Rusko

V Podnestersku je ruská armáda, ruská pohraničná stráž a aj základňa, ktorá je vzdialenostne najbližšie k nášmu štátnemu územiu. Podľa BBC je na území Podnesterska silno zakorenený komunizmus, pričom aj štátny „biznis“ je samostatnou témou.

Foto: Tomáš Blahuta (archív) / Podnestersko

Vláda v Tiraspole má podľa všetkého profitovať a podieľať sa na pašovaní zbraní, ropy, alkoholu či tabaku do okolitých štátov.

Čo sa teda týka tohto „štátu“, netreba si predstavovať nič extrémne ani nebezpečné. Platí, že celé je to pomerne chudobné a dokopy to tvorí akýsi skanzen komunizmu. A práve preto sem chodí aj ten malý zlomok turistov, zakončil charakteristiku o Podnestersku Tomáš.

Uložiť článok

Najnovšie články