Foto: Facebook (Slovenská inšpekcia životného prostredia)

Odpad bude environmentálne vhodným spôsobom zhodnotený na území Slovenska, náklady zaplatí Taliansko.

Na Liptove skončil odpad privezený z Talianska. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) rieši prípad nezákonnej cezhraničnej prepravy viac ako 100 ton odpadu. Objavili sa tu plasty, textil, papier, lepenka, kovy, vlna a iné nešpecifikované druhy odpadu.

Do skladu v Liptovskom Mikuláši mala byť masa nelegálne prevezená v roku 2021. Inšpekcia o tom informovala na sociálnej sieti. V danej veci už koná aj polícia.

Odpad zhodnotia, náklady zaplatí Taliansko

„Našim inšpektorom zo Žiliny sa podarilo preukázať ďalšie nezákonné cezhraničné prepravy odpadu z Talianska na územie Slovenskej republiky,“ píše SIŽP s tým, že ide o viac ako 142 ton odpadu.

„Po dlhom a náročnom dokazovaní sa Slovenskej inšpekcii životného prostredia a Ministerstvu životného prostredia SR v spolupráci s talianskymi orgánmi a talianskym veľvyslanectvom, podarilo zabezpečiť spätné prevzatie tohto nie nebezpečného odpadu, a to prostredníctvom alternatívneho zhodnotenia,“ dodáva.

V súlade s platnými predpismi bude odpad environmentálne vhodným spôsobom zhodnotený na území Slovenska. Náklady bude hradiť taliansky pôvodca odpadu.

Ten, ako uvádza SIŽP, znáša všetky náklady spojené s nakládkou, prepravou, ako aj so samotným zhodnotením v autorizovanom spracovateľskom zariadení, ktoré sa realizuje v týchto dňoch.

Uložiť článok

Najnovšie články