Foto:Yonas Kidane, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Ide o jedno z najúchvatnejších geologických výtvorov prírody.

Pri pohľade z výšky na Richatovu štruktúru máte pocit, že sa pozeráte na obrovské oko. Oko Sahary či oko Afriky sa nachádza uprostred saharskej púšte v Mauritánii. Táto kráterová anomália má neuveriteľný priemer 50 kilometrov a pozostáva zo série rovnomerných kruhov. 

Tento veľkolepý geologický útvar dokonca využili aj astronauti. V 60. rokoch 20. storočia bol v rámci misie Gemini používaný ako orientačný bod, uvádza IFLScience.

Jej pôvod nie je jasný

Geológovia spočiatku verili, že ide o impaktný kráter. Ďalšie štúdie horniny tvoriacej centrálnu kupolu datovali do neskorého proterozoika, teda do obdobia pred 1 miliardou až 542 miliónmi rokov.

Foto: Axelspace Corporation, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Oko Sahary tiež mnohí ľudia považujú za miesto, ktoré je pozostatkom stratenej Atlantídy. Je to preto, lebo kruhový tvar je tiež opisovaný Platónom ako miesto, na ktorom ležala Atlantída.

Štruktúra pravdepodobne vznikla prostredníctvom vrásnenia, čím sa vytvorila symetrická antiklinála. Vrásnenie nastáva, keď tektonické sily pôsobiace z oboch strán stláčajú sedimentárnu horninu. Ak je hornina studená a krehká, tak sa môže zlomiť, no ak je dostatočne teplá, ta sa zvrásni. Záhyby, ktoré sa tvoria smerom nahor sa nazývajú antiklinála.

Erodovaná roztavená hornina?

Vedci však v roku 2014 v štúdii publikovanej v Journal of African Earth Sciences navrhli úplne iné vysvetlenie. Podľa nich prítomnosť vulkanickej horniny naznačuje, že roztavená hornina bola vytlačená na povrch a to spôsobilo tvar kupoly a potom bola erodovaná do prstencov, ktoré vidíme dnes. Na 100 % to ale stále nie je potvrdené, no toto vysvetlenie je zatiaľ najpravdepodobnejšie.

Foto:Pxhere

Štruktúru je vďaka svojej veľkosti najlepšie vidieť z výšok. V každom prípade ide o mimoriadne významnú lokalitu a v roku 2022 bola zaradená medzi 100 lokalít geologického dedičstva Medzinárodnou úniou geologických vied.

Najnovšie články