Pixabay

Vedci sledovali ľudí žijúcich v monogamných a nemonogamných vzťahoch. Podľa ich zistení medzi týmito dvomi formami vzťahov neexistujú významné rozdiely.

Už od mala sme vedení k tomu, že keď vyrastieme, tak sa zaľúbime, a potom budeme mať so svojou ženou či mužom deti. Tak budeme žiť šťastne až do smrti. Vedie nás k tomu naša kultúra, ale aj náboženstvo, spoločnosť či rodina. Avšak monogamia, aj keď sme k nej výchovou vedení, z evolučného hľadiska nemusí byť najvýhodnejšia. Táto skutočnosť je však často prehliadaná a to aj odbornou vedeckou obcou. Dokonca, podľa niektorých amerických psychológov, vedci v tejto oblasti vykonávajú štúdie zlou formou, čo samozrejme vedie k zlým výsledkom.   

Tradícia monogamných vzťahov sa v spoločnosti ukázala ako výhoda. Ekonomický systém založený na dedení majetku v rodine, ale aj spoločná výchova potomkov, a tiež život vo väčšej istote, kde sa partneri na seba navzájom spoliehajú, dávajú monogamné vzťahy do popredia.

Avšak psychológovia z Michiganskej univerzity sa pozreli na to, či monogamia je tá najlepšia voľba aj z vedeckého hľadiska. Realizovali štúdiu, v ktorej sa skúmali vzťahy u viac ako 2000 respondentov vo veku nad 25 rokov. Z nich, 617 ľudí žilo v nemonogamných vzťahoch. Vedci sledovali u nich dôveru, žiarlivosť, vášeň a celkovú spokojnosť. Výsledky štúdie ukázali, že medzi monogamnými a nemonogamnými vzťahmi nie sú žiadne významné rozdiely.

Pixabay

„V posledných rokoch sa alternatívne vzťahy stávajú v spoločnosti viac normalizovanými. Naša štúdia ukázala, že medzi monogamnými a nemonogamnými vzťahmi, nie je z vedeckého prístupu žiadny významný rozdiel.“ povedala vedúca autorka štúdie Terri Conleyová.

Tieto poznatky sú v kontraste s inými štúdiami, ktoré vyzdvihujú do popredia monogamné vzťahy, na úkor nemonogamných. Podľa autorov štúdie dokonca mnohí vedci v predchádzajúcich štúdiách venovaných vzťahom, nepristupovali k ním neutrálne, ale boli už vopred voči nemonogamným vzťahom zaujatí.

Najnovší výskum nemá vyzdvihovať nemonogamné vzťahy. Jeho cieľom je upozorniť na to, že doterajšie názory vedcov, ktoré vyzdvihujú monogamiu, by sa mali prehodnotiť.

Pozri aj: 18 ľudí sa zdôverilo s naozaj prehnanými dôvodmi, prečo sa rozišli so svojimi polovičkami

interez.sk (mmm), qz.comtech.sme.sk
Príbehy
0
Komentovať (0)