Foto: Unsplash

Kozmetické zásahy do tváre môžu zmeniť spôsob, akým náš mozog spracováva emócie.

Nedávna štúdia, ktorá bola publikovaná v magazíne Nature, nepoteší fanúšikov skrášľovacích procedúr. Botoxové injekcie aplikované do tváre (predovšetkým do čela) totiž môžu zmeniť spôsob, akým mozog spracováva emócie. Vedci na to prišli počas toho, ako skúmali hypotézu tzv. spätnej väzby našej tváre, informuje IFLScience.

Hypotéza spätnej väzby tváre

Vedci nedávno skúmali hypotézu spätnej väzby tváre (facial feedback hypothesis). Táto hypotéza uvádza, že naša tvár podvedome kopíruje výrazy tváre toho, s kým sa práve rozprávame. Pri tomto procese sa do mozgu posielajú signály, vďaka ktorým sme schopní interpretovať dané výrazy druhého človeka. Predpokladá sa, že nám to pomáha nielen identifikovať emocionálne stavy iných ľudí, ale ich aj prežívať.

Foto: Unsplash

Ako v článku uvádza IFLScience, vedci sú toho názoru, že s touto myšlienkou „koketoval“ už Charles Darwin. Ten predpokladal, že vyjadrenie alebo potlačenie emócií na tvári človeka vie priamo ovplyvniť prežívanie danej emócie.

Výskum pomocou botoxu

Tím vedcov z Kalifornskej univerzity skúmal uvedenú hypotézu aj pomocou botoxu, ktorý je populárnym nástrojom na skrášľovanie a vypĺňanie tváre. Vedci vytvorili testovaciu skupinu desiatich žien, ktoré dostali botoxové injekcie a následne pozorovali obrázky, ktoré vyjadrovali rôzne emocionálne rozpoloženia. Počas tejto činnosti im vedci merali mozgovú aktivitu – prvý raz tesne pred podaním botoxu, druhý raz o približne 14 dní.

Foto: Unsplash

Výskumníci prišli nato, že aktivita v amygdale, teda centre nášho mozgu zodpovedného za spracovanie emócií, vykazovala známky zmien, pri pohľade testovaných žien na šťastné, prípadne nahnevané výrazy tváre. Zaznamenali aj zmeny v ďalšej časti mozgu – konkrétne v tej, ktorá pomáha pri rozpoznávaní objektov a tváre (nazývaná aj fusiformný gyrus). Výsledky jasne ukazujú, že botox v tvári mení spôsob, akým mozog spracováva emócie.

Botox paralyzuje pohyb svalov, čo zrejme narúša moduláciu aktivity medzi tvárou, amygdalou a druhou spomínanou časťou mozgu – fusiformným, resp. vretenovitým gyrusom. Tieto zistenia nadväzajú na výskum z roku 2011, kde u ľudí s botoxom vedci zaznamenali výrazné zhoršenie vnímania emócií.

Najnovšie články