Ilumináti. Slovo, ktoré sa v týchto časoch skloňuje niekoľkokrát za týždeň. Môžu za všetky vojny, za dážď, za sucho, za naše neúspešné životy… Čo v skutočnosti tento...

Ilumináti. Slovo, ktoré sa v týchto časoch skloňuje niekoľkokrát za týždeň. Môžu za všetky vojny, za dážď, za sucho, za naše neúspešné životy… Čo v skutočnosti tento starý rád znamená a čo má vlastne v 21. storočí na svedomí? Vitajte pri druhej časti najväčších konšpiračných teórií, ktoré v ľudskej histórii vznikli!

Kto sú Ilumináti?

Mýtické povesti hovoria, že rád Iluminátov vznikol na základe murárskeho majstra Hirama, staviteľa Šalamúnovho chrámu, ktorý bol záhadne zavraždený. To dalo podnet na vytvorenie mystického učenia, ktoré prebrali niektoré rády križiakov. Podľa písomných dôkazov bol však založený o niečo neskôr.

iluminati (4)
telegram.ee

Rád Iluminátov založil 1.5.1776 Dr. Adam Weishaupt, profesor katolíckeho cirkevného práva v Ingolstadte. Weishaupt sa narodil do židovskej rodiny, no počas svojho života konvertoval na katolícku cirkev. V roku 1786 bol rád zakázaný a prešiel tak do ilegality. Cieľom rádu bola svetovláda. Vytvorenie moderných otrokov, peniaze a manipulácia celých národov. Dosiahnuť to mali najšikovnejší a najinteligentnejší ľudia sveta, práve tí totiž do rádu Iluminátov patrili. A nových členov mali hľadať na najlepších univerzitách sveta. Weishauptovi sa do rádu podarilo získať aj baróna Adolfa von Kniggeho, ktorý bol váženou osobnosťou v nemeckom slobodomurárskom ráde. Práve preto sa podľa konšpiračných teórií spájajú osudy týchto dvoch rádov.

Slobodomurári  bolo hnutie venujúce sa filozofickej a filantropickej činnosti, v dávnejšej minulosti dokonca aj alchýmii. Za oficiálny vznik hnutia sa pokladá 24. jún 1717, kedy sa v Londýne spojili štyri lóže, stretávajúce sa v miestnych hostincoch do Londýnskej veľkolóže. Odtiaľ sa hnutie rozšírilo do Francúzska a ďalej do Európy.

V akých historických udalostiach mali Ilumináti prsty?

Prvým veľkým úspechom rádu Iluminátov má byť zbohatnutie na Napoleonských vojnách. Skutoční vodcovia rádu bola v tomto čase dynastia Rothschildovci. Jedna vetva dynastie financovala Napoleonské Francúzsko a iná zase Veľkú Britániu a ich spojencov. Rád počítal s tým, že európske mocnosti budú po vojne tak finančne zdevastované, že sa im podarí chopiť sa moci. Ruský cár ale odhalil plány Iluminátov a na rokovaniach na Viedenskom kongrese ich znemožnil. Vtedajší vodca dynastie Rothschildovcov, Nathan Rothschild, prisľúbil, že sa ruskému cárovi, alebo jeho potomkom patrične pomstí.

wikipedia.org
wikipedia.org

Vytvorenie dvoch svetových polarít, socializmus vs. demokracia, je podľa konšpirácii taktiež dielo rádu Iluminátov. Karl Marx mal byť v roku 1847 iba bábka, ktorá zmení svet. Pracovať mal s plánmi a dokumentmi Dr. Adama Weishaupta, zakladateľa rádu. Komunizmus mal byť sociálny experiment, zverstvá a nechutnosti, ktoré mali byť odskúšané v cárskom Rusku. A manipulícia rozdeleného sveta mala byť o to jednoduchšia. Od roku 1859 do roku 1871 bol rádom Iluminátov vytvorený plán na tri svetové vojny a niekoľko revolúcií, ktoré majú v 21.storočí zavŕšiť nekontrolovateľnou vládou Iluminátov.

fineartamerica.com

fineartamerica.com

Prvá svetová vojna mala byť vedená tak, aby zničila ruský cárizmus (okrem iného sa Rothschildovcom podarilo splatiť starý dlh cárskej rodine masovou vraždou) a nastoliť komunizmus, vytvoriť tak napätú atmosféru medzi hlavnými svetovými mocnosťami. Revolúcia v Rusku v roku 1917 mala byť financovaná práve rádom Iluminátov. A vydarila sa. Rusko prijalo komunizmus a vplyv kresťanstva v polovici Európy značne oslabil.

flashtrafficblog.wordpress.com
flashtrafficblog.wordpress.com

Druhá svetová vojna bola zámienkou na vznik Izraela. Genocída Židov bola plánovaná. Mala po vojne nastoliť politický sionizmus a na území Palestíny vytvoriť Židovský štát. Ďalším cieľom bolo utvrdenie komunizmu, rozšírenie Východného bloku, ktorý mal byť kontrolovaný dostatočne dlho. A ukončiť sa mal vyvolaním všeobecnej revolúcie. Všetky kroky rádu sa opäť vydarili.

Čo nás ešte čaká?

V pôvodnom pláne Iluminátov ostáva ešte posledná svetová vojna. Tá má byť vyvolaná medzi sionistami a islamským svetom a má spôsobiť zničenie týchto dvoch kultúr a náboženstiev. Ostatné národy majú bojovať až do absolútneho vyčerpania a vtedy má prísť dlho očakávaný nástup rádu Iluminátov. Populácia sa má rapídne znížiť na pol miliardy ľudí s čistou DNA. Očakáva sa dokonalý svet. S týmto plánom úzko súvisí teória Nového svetového rádu (New World Order), ktorá získala popularitu po roku 1990.

iluminati (2)
new-world-order-plan.org

Táto teória hovorí o najvplyvnejších ľuďoch planéty, ktorí majú kontrolovať a manipulovať svetové vlády, priemysel a médiá prostredníctvom centrálneho bankového systému. Spôsobujú finančné krízy, inflácie, vojny, revolúcie, nepokoje a kontrolujú životy nás všetkých. Teória sa často spája práve s rádom Iluminátov. A prečo by aj nie… Veď sa nápadne podobá na plány, ktoré má tento prastarý rád s naším svetom.

Či už celý svet riadi tajná organizácia alebo nie, my sa to určite tak skoro nedozvieme. A možno rád Iluminátov skutočne zanikol na konci 18.storočia v časoch, keď bol cirkvou zakázaný. A možno sa Ilumináti nájdu aj v našej redakcii a my vás len pripravujeme na koniec, ktorý sa čoskoro blíži…