Na Slovensku delta zatiaľ nie je výrazne rozšírená.

Na Slovensku sa celkovo od júna potvrdilo 35 prípadov delta variantu nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková s tým, že zväčša išlo o osoby prichádzajúce zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však identifikovaný aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli. Na Slovensku aj naďalej dominuje alfa variant nového koronavírusu.

Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave úspešne sekvenovali 1 148 pozitívnych vzoriek. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

Aké varianty máme na Slovensku?

Alfa variant laboratórne potvrdili v 1 120 prípadoch, čo je takmer 98 % zo sekvenovaných vzoriek. Beta variant identifikovali laboratóriá v štyroch prípadoch. Kapa variant nebol potvrdený ani v jednom prípade. Delta variant, ktorý ešte v máji 2021 nebol na Slovensku laboratórne potvrdený, sa v júni 2021 identifikoval v 15 pozitívnych vzorkách, čo je 1,3 % zo všetkých úspešne sekvenovaných vzoriek. V deviatich prípadoch boli identifikované ostatné varianty, pričom v troch pozitívnych vzorkách išlo o variant, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Kolumbii, v štyroch o variant, ktorý prvýkrát zachytili v Egypte a v jednom prípade išlo o variant prvýkrát zaznamenaný v Rusku.

V júni tohto roka sa na Slovensku pomocou PCR testovania identifikovalo 1 793 pozitívnych vzoriek. Na sekvenovanie bolo postúpených 1 247, čo predstavuje 69,5 % zo všetkých pozitívnych vzoriek. Pri počte 1 148 úspešne sekvenovaných vzoriek je ich podiel 64 % zo všetkých pozitívne testovaných. Na žiadosť hlavného hygienika SR Jána Mikasa vykonávajú laboratóriá sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s hodnotou Ct 25 a nižšou, nakoľko Ct hodnoty vyššie ako 25 výrazne znižujú úspešnosť sekvenácie.

1
Uložiť článok
Komentovať